Overleg cao Nederlandse Universiteiten opgeschort!

Het eindbod van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) is zó mager, dat de vakbonden gezamenlijk hebben besloten om het overleg op te schorten.

Zo houden werkgevers zich niet aan de afspraken die vorig jaar tussen overheid, werkgevers en bonden zijn gemaakt. In de loonruimte overeenkomst is toen voor twee jaar een loonsverhoging van 5,05% afgesproken, maar werkgevers willen voor 2016 niet verder gaan dan 0,8%. Ook is in het voorstel van de werkgevers nauwelijks aandacht voor structurele problemen als het terugdringen van werkdruk en het werken aan duurzame inzetbaarheid. Concrete maatregelen die de problemen daadwerkelijk moeten aanpakken staan er niet in.

“En daarmee is het eindbod van de VSNU niet alleen voor het personeel, maar ook voor de universiteiten zelf ongunstig. Goede investeringen, vermindering van werkdruk en een gezond personeelsbeleid zijn nodig om te zorgen voor krachtige universiteiten.” Aldus VAWO-directeur Pechler.

De FNV Overheid, de VAWO – vakbond voor de wetenschap -, CNV Overheid – onderdeel CNV connectief – en AC/FBZ gaan nu eerst het land in om de situatie met het universiteitspersoneel te bespreken. Meer informatie..

.

Laatste berichten

40 procent docenten op universiteiten geen vaste baan

20 mei 2016- Gemiddeld is ruim een kwart van alle docenten op universiteiten in tijdelijke dienst. Dat blijkt uit de jaarlijkse cijfers van het Wetenschappelijk Onderwijs Personeel Informatie (WOPI). De verschillen tussen het aantal tijdelijke aanstellingen [...]

Leeftijdsdiscriminatie door de VU

19 mei 2016 - Oudere werknemers van de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn wel degelijk gediscrimineerd. Dat is het oordeel van het College Rechten van de Mens. Twaalf 55-plussers van de VU hadden een zaak aangespannen [...]

Doe de pensioenvergelijker

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. De vergelijker is opgesteld door de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars en geeft een beeld van de verschillen tussen twee pensioenregelingen. Wat krijgt u wel, wat krijgt u niet? Bekijk wat [...]

Wwz iets aangepast

21 april 2016 - Minister Asscher van Sociale Zaken heeft de Wet werk en zekerheid aangepast. Zo houden werknemers die langdurig ziek zijn en na twee jaar ontslagen worden, recht op een transitievergoeding. Werkgevers worden [...]

‘Leenstelsel vergroot kloof tussen hoog- en laagopgeleiden’

19 april 2016 - Er zijn minder studenten sinds de invoering van het sociaal leenstelsel. Dat schrijft de Volkskrant. Uit cijfers van het ministerie van Onderwijs blijkt dat vooral de instroom van studenten uit laagopgeleide [...]

Investeringen in onderzoek door de Nederlandse overheid blijven achter

18 april 2016 - De investeringen van de Nederlandse ministeries in onderzoek en kennisontwikkeling blijven achter bij de aantrekkende economie. Dat blijkt uit de jaarlijkse cijfers van het Rathenau Instituut. Zo inversteert de overheid in 2020 [...]

Aantal UD’s op de Universiteit Leiden moet omhoog

18 april 2016 - Universiteit Leiden heeft te veel docentfuncties. Uit het onderzoek ‘loopbaanbeleid WP’ bleek dat er te weinig docenten zijn die ook onderzoekstaken hebben (universitair docenten, ud’s). En dat terwijl verwevenheid van onderzoek [...]

Mensenrechtencollege buigt zich over leeftijdsdiscriminatie op VU

15 april 2016 - Is er sprake van leeftijdsdiscriminatie of niet? Twaalf 55-plussers van de Vrije Universiteit (VU) die met ontslag worden bedreigd, vinden van wel. Volgens de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen (FALW) is [...]

Vakbonden presenteren inzet nieuwe cao

14 april 2016 - Terugdringen flexibele schil, bestrijden van werkdruk, 3% loonsverhoging, verbeteren maatregelen rondom zwangerschapsverlof, ketenbepaling (de maximale duur van of het maximale aantal aaneengesloten tijdelijke aanstellingen waarna werknemers recht hebben op een vast [...]

‘Gedwongen competitie staat open science in de weg’

11 april 2016 - Publicaties van publiek gefinancierd onderzoek moeten binnen vier jaar volledig vrij toegankelijk zijn. Die oproep deden Europese wetenschappers, uitgevers en onderzoekinstituten tijdens de EU-conferentie over open access en open science. Ook [...]

Matching kost universiteiten miljoenen

4 april 2016 - Universiteiten moeten flink bijbetalen voor onderzoeken die gefinancierd worden door onderzoeksfinancier NWO of het bedrijfsleven. Daarmee is de keuzevrijheid van universiteiten veel beperkter dan dat wordt gedacht. Dat heeft het Rathenau [...]

Nieuwe versie van cao overzichtelijker en beter leesbaar

4 maart 2016 - Arbeidsvoorwaarden, persoonlijke ontwikkeling, vrije tijd, dienstverband en onder meer pensioen. De belangrijkste arbeidsvoorwaarden van de cao Nederlandse Universiteiten zijn vanaf nu overzichtelijk te vinden op de nieuwe website caouniversiteiten.nl. Werkgevers en vakbonden [...]

Hoge prestatiedruk onder wetenschappelijk personeel

3 maart 2016 - Een groot deel van het wetenschappelijk personeel vindt de prestatiedruk hoog of zelfs veel te hoog. Dat blijkt uit de verkenning prestatiedruk van SoFoKleS, het sociaal fonds voor de kennissector. Uit de [...]

Column Giorgio Touburg

Giorgio columns

Innovatie

Meer dan een jaar geleden besloot de rechter dat de particuliere taxidienst UberPop in strijd is met de Nederlandse taxiwet. Commentatoren die op de bres sprongen voor Uber gebruikten één woord opvallend vaak: ‘innovatief’. Consumenten zouden nu eenmaal zitten te springen om deze inventieve, makkelijke en flexibele dienst, en wie is de Nederlandse overheid nu helemaal om de vindingrijkheid van producenten en consumenten te beknotten? Al snel erna viel het me op dat wanneer het woord in de media gebruikt wordt, dat vrijwel altijd in een positieve context is. Dit terwijl de encyclopedische definitie ervan vrij neutraal is: een nieuw idee, product of werkwijze. Volgens die definitie waren de atoombom, de guillotine en de elektrische stoel ook innovaties. Toch kan ik [...]

Giorgio Touburg is promovendus aan de Rotterdam School of Management en zit namens de VAWO in het Lokaal Overleg (Europa). Hij schrijft zijn columns voor Erasmus Magazine.

Twitter