20 februari 2015 – De VAWO sympathiseert met de bezetters van het Bungehuis en deelt een groot aantal van hun wensen, zo heeft het VAWO-bestuur laten weten. Aansluitend op een verklaring van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Universiteit van Amsterdam roept het VAWO-bestuur het College van Bestuur van de universiteit en de bezetters op om snel een serieuze discussie op neutraal terrein te starten. De VAWO ondersteunt het initiatief van de COR om als gekozen medezeggenschapsorgaan te bemiddelen.

In de nacht van 12 op 13 februari bezette de actiegroep ‘De Nieuwe Universiteit’ het Bungehuis, een gebouw van de Universiteit van Amsterdam aan de Spuistraat in de hoofdstad. De bezetters willen ‘democratisering van onderwijs en samenleving’. Hun eisen zijn gericht op democratisering en transparantie, decentralisering van beleid, vermindering van het rendementsdenken, betaling naar gewerkte uren, het tegengaan van de reorganisatie van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA, het stoppen van de ‘bèta-fusie’ tussen de UvA en de Vrije Universiteit en meer autonomie ter bevordering van een academische gemeenschap.

Het VAWO-bestuur heeft begrip voor de actie die voortkomt uit gedrevenheid om tot ‘een nieuwe universiteit’ te komen en onderschrijft het merendeel van de argumenten van de bezetters. Verwezen wordt naar een motto uit het Instellingsplan van de UvA, dat in 2014 werd vastgesteld: “UvA-wetenschappers, docenten en studenten zijn competente rebellen die met lef, maar ook met verantwoordelijkheid, hun pad kiezen en zo de trend zetten.” Het (landelijke) VAWO-bestuur acht zich overigens onvoldoende geïnformeerd om te oordelen over de reorganisatie bij Geesteswetenschappen en de ‘bèta-fusie’.

De bezetters gaan door met hun actie, ondanks een gerechtelijke uitspraak van 19 februari dat zij het Bungehuis die avond moesten verlaten. Voor elke dag dat zij langer in het gebouw blijven, geldt een dwangsom van 1000 euro. Het College van Bestuur van de UvA had om een dwangsom van 100.000 euro per dag gevraagd.