Laatste berichten

 • De noodzaak tot verhoging van de eerste geldstroom

  De noodzaak tot verhoging van de eerste geldstroom

  12 oktober 2017 - Rens Bod, hoogleraar digitale Geesteswetenschappen, heeft het CvB van de UvA gevraagd of het bereid is om een staking te steunen en andere universiteiten op te roepen om ook te gaan staken. Dat schrijft Science Guide in het artikel 'Oproep voor een #woinactie na de #poinactie'.   "Wetenschappers zijn doorgaans geen stakers. Dus als er dan toch een [...]

 • VAWO-notitie over aanvraagdruk

  VAWO-notitie over aanvraagdruk

  9 oktober 2017 - Wetenschapsfinancier NWO presenteerde vorige week haar plannen om de onderzoekfinanciering te verbeteren. Hoewel een stap in de goede richting, is er volgens de VAWO meer nodig. In een uitgewerkte notitie komt VAWO-voorzitter Marijtje Jongsma met standpunten en aanbevelingen.  Ten eerste is een gezonde balans nodig tussen de eerste en de tweede geldstroom. Daarnaast is het belangrijk [...]

 • Meer ‘dubieuze’ aanstellingen promovendi

  Meer ‘dubieuze’ aanstellingen promovendi

  26 september 2017 - De aanstellingen van promovendi zijn het afgelopen jaar verslechterd. Dat blijkt uit de Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2016 van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN). Onder ‘dubieuze’ aanstellingen verstaat PNN onder meer contracten korter dan vier jaar of verplicht parttime. Ten opzichte van 2015 zijn die ondermaatse contracten toegenomen van 10,1% naar 14,2%. PNN-voorzitter Rolf van Wegberg maakt [...]

 • Akkoord over tussentijdse loonsverhogingen cao UMC

  Akkoord over tussentijdse loonsverhogingen cao UMC

  14 september 2017 - Vakbonden en werkgevers hebben afgesproken dat de eerder in de cao afgesproken structurele loonsverhoging van 1% per 1 augustus 2017 wordt gewijzigd in een structurele loonsverhoging van 1,55%. Daarnaast volgt in december 2017 nog een eenmalige bruto uitkering van €250 voor medewerkers met een voltijd dienstverband. Deeltijders ontvangen een deel daarvan afhankelijk van hun arbeidsduur. Met [...]

 • Actie werkdruk geslaagd

  Actie werkdruk geslaagd

  4 september 2017 - De blikken van de gasten voor de opening van het Academisch Jaar gingen dit jaar niet alleen opzij, maar ook omhoog. Dozen met leuzen als publicatiedruk, bureaucratie en valorisatie werden tot ver boven de hoofden opgestapeld. Hiermee lieten de VAWO, het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en PostdocNL zien dat de werkdruk letterlijk te hoog is. De [...]

 • Ruim € 295.000.000,- aan onbetaald werk

  Ruim € 295.000.000,- aan onbetaald werk

  4 september 2017 - In 2016 is ca. 20% van het geleverde wetenschappelijke werk aan Nederlandse universiteiten niet uitbetaald. Bij elkaar opgeteld hebben universitaire werknemers naar schatting voor ruim € 295.000.000,- aan onbetaald werk verricht. Uit recent onderzoek naar de werkdruk onder universitaire werknemers blijkt dat overwerken voor het wetenschappelijke personeel eerder regel dan uitzondering is. Mensen werken door in [...]

 • Eindvoorstel loonontwikkeling NFU

  Eindvoorstel loonontwikkeling NFU

  14 juli 2017 - De Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) heeft eindbod neergelegd voor de loonontwikkeling voor 2017. In het kort betekent dat: een structurele salarisstijging van 0,55% per 1 augustus 2017. Deze stijging komt bovenop de salarisstijging van 1% per 1 augustus 2017 die eerder al was overeengekomen in de cao UMC 2015-2017; en een eenmalige uitkering [...]

 • Nog altijd veel tijdelijke aanstellingen aan de Nederlandse universiteiten

  Nog altijd veel tijdelijke aanstellingen aan de Nederlandse universiteiten

  6 juli 2017 - In de cao NU 2015-2016 is de afspraak gemaakt dat het aandeel flexibele dienstverbanden (4 jaar of korter) van docerend personeel teruggebracht moest worden naar 22%. Het gaat hierbij om de functies van hoogleraar, universitair hoofddocent, universitair docent en docent. Ondanks de melding door de VSNU (Vereniging Nederlandse Universiteiten) dat dit percentage inmiddels is gereduceerd naar 21% [...]

 • In memoriam: oud VAWO-voorzitter Roel Zuidema 1939-2017

  In memoriam: oud VAWO-voorzitter Roel Zuidema 1939-2017

  Roel Zuidema, oud-voorzitter van de VAWO en emeritus hoogleraar aan de VU, is op 19 juni overleden. Roel was van 1998 en tot 26 november 2002 voorzitter van de VAWO. Als academicus, econoom, hoogleraar, maar zeker ook als actief betrokken VAWO voorzitter, heeft hij veel voor onze sector betekend. Het VAWO bureau en bestuur wensen zijn naasten veel sterkte en [...]

Petitie: Er moet meer geld naar wetenschappelijk onderwijs

Studenten en docenten verdienen beter! Daarom is Rens Bod, hoogleraar digital humanities aan de Universiteit van Amsterdam, een petitie gestart in het belang van zowel studenten als docenten! De VAWO ondersteunt dit. Teken ook!

Trots op…

Een metershoge kubus met 3D transparante LED schermen, een bliksemstraal van 80 meter en een ingewikkeld netwerk van stokken en touwen met verlichting dat reageert op langslopend publiek. Afgelopen november tijdens Glowfestival Eindhoven vierde de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) haar 55-jarig bestaan met drie kilometer aan spectaculaire lichtkunst. Het festival is een jaarlijks evenement met kunst- en lichtprojecten over een route van zeven kilometer. Verantwoordelijk voor het stuk over de TU/e was Gerrit Kroesen, hoogleraar en decaan van de faculteit natuurkunde op de universiteit. ‘Het eerste dat mensen zagen was een Boeddhabeeld waar de bliksem op inslaat. We hebben het bedoeld als metafoor op het ontstaan van leven. Met de muziek en het knetterend geluid was het enorm indrukwekkend.’ Maar liefst 740-duizend mensen in acht dagen tijd bezochten de kunstprojecten. Dat was soms behoorlijk spannend: ‘Sommige kunstprojecten waren levensgevaarlijk. Voor de 80-meter lange bliksemstraal gebruikten we een lange dunne koperdraad waarop een hoogspanningspuls van een half miljoen volt werd gezet. Als je dat aanraakt, ben je morsdood!’ Het festival bleek een groot succes en Gerrit is er trots op: ‘Zo’n 250 studenten en docenten van de hele universiteit hebben hier samen met kunstenaars heel hard aan gewerkt en het resultaat was fantastisch!’ Hoewel Gerrit blij is dat hij nu weer meer tijd heeft voor zijn ‘gewone’ werk, borrelen er al wel nieuwe ideeën op voor het volgende lustrumjaar: ‘Maar daar zeg ik niets over’ lacht Gerrit, ‘kom dan maar kijken!’ Impressie van het festival

Succesvolle actie opening academisch jaar in Nijmegen!


Twitter