Laatste berichten

 • Vragen over het onderhandelaarsakkoord?

  Vragen over het onderhandelaarsakkoord?

  19 juni 2018 - Begin juni sloten vakbonden en werkgevers een onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao Nederlandse Universiteiten. Daarin staat dat universiteitsmedewerkers er de komende twee jaar 4,6% op vooruit gaan. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over minder kortdurende contracten, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid voor ondersteunend personeel. Verder komt er een pilot met een vitaliteitspact voor mensen die maximaal vijf jaar [...]

 • Mogelijke acties in de zorg

  Mogelijke acties in de zorg

  15 juni 2018 - Al enige tijd komen werkgevers en vakbonden in de zorg er niet uit om gezamenlijk tot een nieuwe cao te komen. Volgens de vakbonden is de NFU, de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra, niet bereid om de werknemers enigszins tegemoet te komen. Daarom hebben de centrales van overheidspersoneel ACOP FNV, AC, CCOOP en CMHF – waar [...]

 • 4,6% loonsverhoging en meer perspectief in onderhandelaarsakkoord cao NU

  4,6% loonsverhoging en meer perspectief in onderhandelaarsakkoord cao NU

  1 juni 2018 - Universiteitsmedewerkers gaan er de komende twee jaar 4,6% op vooruit. Dat hebben vakbonden en werkgevers onder meer afgesproken in het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao Nederlandse Universiteiten. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over minder kortdurende contracten, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid voor ondersteunend personeel. Verder komt er een pilot met een vitaliteitspact voor mensen die maximaal vijf [...]

 • Uitslag ABP-verkiezingen

  Uitslag ABP-verkiezingen

  29 mei 2018 - Namens de CMHF, waar de VAWO onder valt, is Jacqueline van Langeraad-Goes van de UNIENFTO herkozen voor het ABP-Verantwoordingsorgaan. De leden van dat orgaan houden toezicht op het pensioenfonds van ABP en geven adviezen. Ondanks een verkiezingsperiode van bijna een maand heeft uiteindelijk nog geen zes procent van alle werkenden een stem uitgebracht. Onder de pensioengerechtigden [...]

 • Brief met ultimatum aan minister OCW

  Brief met ultimatum aan minister OCW

  24 mei 2018 - Er moeten structurele investeringen bijkomen in het wetenschappelijke onderwijs (WO). Universitair medewerkers komen nu amper toe aan het goed uitvoeren van hun taak waardoor de kwaliteit van onderwijs in gevaar is. Het wetenschappelijk onderwijs komt jaarlijks ruim een miljard euro te kort. Daar moet wat aan gebeuren. Ook de bezuiniging van 183 miljoen euro - de doelmatigheidskorting [...]

 • Petitie 30%-regeling

  Petitie 30%-regeling

  15 mei 2018 - Als het aan het kabinet ligt wordt de termijn van de 30%-regeling verkort. Doel van die regeling is dat buitenlandse medewerkers extra uitgaven als gevolg van hun komst naar Nederland, kunnen compenseren. Nu kan dat nog acht jaar, maar het kabinet wil dat per 1 januari 2019 terugschroeven naar vijf jaar. Deze maatregel gaat ook gelden voor [...]

 • Werkdrukplannen universiteiten online

  Werkdrukplannen universiteiten online

  20 april 2018 - “Ik hoop dat universiteiten met hun plannen om de te hoge werkdruk terug te dringen, ook echt het probleem aanpakken.” Dat zegt VAWO-directeur Donald Pechler. In de cao was afgesproken dat eind 2017 alle universiteiten met een plan van aanpak rondom dit probleem zouden komen. Het duurde iets langer, maar inmiddels staan ze op de website van de [...]

 • Mogelijkheid tot afsluiten nabestaandenverzekering

  Mogelijkheid tot afsluiten nabestaandenverzekering

  16 april 2018 - Vanaf 1 mei 2018 wordt de compensatie van het zogenoemde ANW-hiaat door pensioenfonds ABP stopgezet. Deze compensatie vulde het Anw-hiaat aan dat ontstond als na het overlijden van een ABP-deelnemer, de achterblijvende partner nog geen AOW ontving en niet in aanmerking kwam voor een (gedeeltelijke) Anw-uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw). Met de afschaffing [...]

 • Ga stemmen voor je pensioen!

  Ga stemmen voor je pensioen!

  3 april 2018 - Vanaf vandaag kan er gestemd worden voor het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds ABP. Zij houden toezicht op beslissingen die het ABP neemt en komen met adviezen. Ronald Kroeze van de VU in Amsterdam heeft zich namens de VAWO verkiesbaar gesteld. “De meeste pensioenbijeenkomsten worden vooral bijgewoond door mensen die vlak voor hun pensioen zitten en dat [...]

Columnist Ruud Abma

Mei 1968 en de Studentenvakbeweging

Op 13 mei 1968 begon de Nederlandse Studentenvakbeweging  (SVB) een reeks acties tegen het ‘plan-Maris’. Ir. A.G. Maris, een hoge rijksambtenaar, was voorzitter van een commissie die een nieuwe bestuursvorm voor het hoger onderwijs moest ontwerpen. In haar eindrapport, Zelfstandige taakvervulling van universiteit en hogeschool (feb. 1968), presenteerde de commissie een bestuursmodel dat de universiteiten geschikt moest maken voor de [...]

Ruud Abma is verbonden aan het Descartes College van de Universiteit Utrecht. 

Ledenwerfactie.
De VAWO is recent zeer succesvol geweest in het stellen van harde CAO doelen voor het verminderen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten, het op de agenda zetten van werkdruk en het regelen van zwangerschapsverlof voor promovendi en postdocs. Vaak tegen de wens van werkgevers. Onze lobby in Den Haag heeft ook aanzienlijke impact gehad, behalve de wens tot verhoging van de eerste geldstroom – dat blijft een continue strijd.
Help ons in de komende weken onze steun voort te zetten en te strijden voor een betere universitaire wereld.
Stuur een e-mail naar uw collega’s, verspreid flyers, praat over het belang van collectieve vertegenwoordiging tijdens de lunch, koffie en borrel. Als u materiaal nodig heeft, kunt u ons bellen en we kunnen u flyers, posters of zelfs persoonlijk bijstaan tijdens een evenement of vergadering.

Werf een nieuw lid en ontvang een EHBA-doosje voor betere arbeidsvoorwaarden.

 Word lid!

Succesvolle actie opening academisch jaar in Nijmegen!


Twitter