Laatste berichten

 • Brief met ultimatum aan minister OCW

  Brief met ultimatum aan minister OCW

  24 mei 2018 - Er moeten structurele investeringen bijkomen in het wetenschappelijke onderwijs (WO). Universitair medewerkers komen nu amper toe aan het goed uitvoeren van hun taak waardoor de kwaliteit van onderwijs in gevaar is. Het wetenschappelijk onderwijs komt jaarlijks ruim een miljard euro te kort. Daar moet wat aan gebeuren. Ook de bezuiniging van 183 miljoen euro - de doelmatigheidskorting [...]

 • Petitie 30%-regeling

  Petitie 30%-regeling

  15 mei 2018 - Als het aan het kabinet ligt wordt de termijn van de 30%-regeling verkort. Met die regeling kunnen buitenlandse medewerkers eenvoudig extra uitgaven van hun belastbaar inkomen aftrekken. Nu is dat nog acht jaar, maar het kabinet wil dat terugschroeven naar vijf jaar. Deze maatregel gaat ook gelden voor expats die nu al in Nederland werken, want een [...]

 • Werkdrukplannen universiteiten online

  Werkdrukplannen universiteiten online

  20 april 2018 - “Ik hoop dat universiteiten met hun plannen om de te hoge werkdruk terug te dringen, ook echt het probleem aanpakken.” Dat zegt VAWO-directeur Donald Pechler. In de cao was afgesproken dat eind 2017 alle universiteiten met een plan van aanpak rondom dit probleem zouden komen. Het duurde iets langer, maar inmiddels staan ze op de website van de [...]

 • Mogelijkheid tot afsluiten nabestaandenverzekering

  Mogelijkheid tot afsluiten nabestaandenverzekering

  16 april 2018 - Vanaf 1 mei 2018 wordt de compensatie van het zogenoemde ANW-hiaat door pensioenfonds ABP stopgezet. Deze compensatie vulde het Anw-hiaat aan dat ontstond als na het overlijden van een ABP-deelnemer, de achterblijvende partner nog geen AOW ontving en niet in aanmerking kwam voor een (gedeeltelijke) Anw-uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw). Met de afschaffing [...]

 • Ga stemmen voor je pensioen!

  Ga stemmen voor je pensioen!

  3 april 2018 - Vanaf vandaag kan er gestemd worden voor het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds ABP. Zij houden toezicht op beslissingen die het ABP neemt en komen met adviezen. Ronald Kroeze van de VU in Amsterdam heeft zich namens de VAWO verkiesbaar gesteld. “De meeste pensioenbijeenkomsten worden vooral bijgewoond door mensen die vlak voor hun pensioen zitten en dat [...]

 • VAWO op bezoek bij minister Van Engelshoven

  VAWO op bezoek bij minister Van Engelshoven

  v.l.n.r. woordvoerder Marijtje Jongsma, directeur Donald Pechler, bestuurslid Wioletta Ruszel, minister Ingrid van Engelshoven en Roel Pieterman universitair hoofddocent aan de EUR 29 maart 2018 - Dat twitteren succesvol kan zijn, blijkt wel uit een spontane tweet van VAWO-directeur Pechler, waarin hij de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitnodigde voor een gesprek. Van Engelshoven twitterde terug [...]

 • Kan het beter?

  Kan het beter?

  29 maart 2018 - Vind je het aantal tijdelijke aanstellingen te hoog? Hecht je aan academische vrijheid en integriteit? Of spelen er zaken in de wetenschap waarvan jij vindt dat die echt beter kunnen? Dan kun je daar nu iets aan doen, want het VAWO-bestuur zoekt versterking. Wil je het verschil maken voor jou en je collega’s? Stuur dan je CV [...]

 • Ruim 4% loonsverhoging in nieuwe cao OI

  Ruim 4% loonsverhoging in nieuwe cao OI

  27 maart 2018 - Met de instemming van de vakbondsleden ligt er een nieuwe cao Onderzoek Instellingen (cao OI). Dat betekent een structurele loonsverhoging van 2% vanaf 1 februari dit jaar en vanaf 2019 met 2,4%. De VAWO is verder blij met de afspraken over duurzame inzetbaarheid en het generatieplan. De looptijd van de cao is vanaf 1 januari 2018 tot [...]

 • De VAWO is jarig!

  De VAWO is jarig!

  15 maart 2018 - “Het is vandaag precies 55 jaar geleden dat de VAWO werd opgericht en daar zijn we trots op,” zegt directeur Donald Pechler. “We zijn echt een vakbond door en voor werknemers in de wetenschap. Alle bestuursleden werken zelf in de wetenschap en volgens mij is dat de beste vertegenwoordiging die je als medewerker kunt krijgen. Ze [...]

Columnist Ruud Abma

Mei 1968 en de Studentenvakbeweging

Op 13 mei 1968 begon de Nederlandse Studentenvakbeweging  (SVB) een reeks acties tegen het ‘plan-Maris’. Ir. A.G. Maris, een hoge rijksambtenaar, was voorzitter van een commissie die een nieuwe bestuursvorm voor het hoger onderwijs moest ontwerpen. In haar eindrapport, Zelfstandige taakvervulling van universiteit en hogeschool (feb. 1968), presenteerde de commissie een bestuursmodel dat de universiteiten geschikt moest maken voor de [...]

Ruud Abma is verbonden aan het Descartes College van de Universiteit Utrecht. 

Ledenwerfactie.
De VAWO is recent zeer succesvol geweest in het stellen van harde CAO doelen voor het verminderen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten, het op de agenda zetten van werkdruk en het regelen van zwangerschapsverlof voor promovendi en postdocs. Vaak tegen de wens van werkgevers. Onze lobby in Den Haag heeft ook aanzienlijke impact gehad, behalve de wens tot verhoging van de eerste geldstroom – dat blijft een continue strijd.
Help ons in de komende weken onze steun voort te zetten en te strijden voor een betere universitaire wereld.
Stuur een e-mail naar uw collega’s, verspreid flyers, praat over het belang van collectieve vertegenwoordiging tijdens de lunch, koffie en borrel. Als u materiaal nodig heeft, kunt u ons bellen en we kunnen u flyers, posters of zelfs persoonlijk bijstaan tijdens een evenement of vergadering.

Werf een nieuw lid en ontvang een EHBO-kit voor betere arbeidsvoorwaarden.

 Word lid!

Succesvolle actie opening academisch jaar in Nijmegen!


Twitter