Laatste berichten

 • Eindvoorstel loonontwikkeling NFU

  Eindvoorstel loonontwikkeling NFU

  14 juli 2017 - De Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) heeft eindbod neergelegd voor de loonontwikkeling voor 2017. In het kort betekent dat: een structurele salarisstijging van 0,55% per 1 augustus 2017. Deze stijging komt bovenop de salarisstijging van 1% per 1 augustus 2017 die eerder al was overeengekomen in de cao UMC 2015-2017; en een eenmalige uitkering [...]

 • Nog altijd veel tijdelijke aanstellingen aan de Nederlandse universiteiten

  Nog altijd veel tijdelijke aanstellingen aan de Nederlandse universiteiten

  6 juli 2017 - In de cao NU 2015-2016 is de afspraak gemaakt dat het aandeel flexibele dienstverbanden (4 jaar of korter) van docerend personeel teruggebracht moest worden naar 22%. Het gaat hierbij om de functies van hoogleraar, universitair hoofddocent, universitair docent en docent. Ondanks de melding door de VSNU (Vereniging Nederlandse Universiteiten) dat dit percentage inmiddels is gereduceerd naar 21% [...]

 • In memoriam: oud VAWO-voorzitter Roel Zuidema 1939-2017

  In memoriam: oud VAWO-voorzitter Roel Zuidema 1939-2017

  Roel Zuidema, oud-voorzitter van de VAWO en emeritus hoogleraar aan de VU, is op 19 juni overleden. Roel was van 1998 en tot 26 november 2002 voorzitter van de VAWO. Als academicus, econoom, hoogleraar, maar zeker ook als actief betrokken VAWO voorzitter, heeft hij veel voor onze sector betekend. Het VAWO bureau en bestuur wensen zijn naasten veel sterkte en [...]

 • Verhoogde kans op gezondheidsklachten voor promovendi

  Verhoogde kans op gezondheidsklachten voor promovendi

  30 juni 2017 – Bijna 40% van de promovendi aan de Universiteit Leiden hebben een verhoogde kans op serieuze mentale problemen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Leiden onder promovendi. Vooral jonge en internationale promovendi lopen een groot risico. Volgens de onderzoekers spelen de afhankelijkheid van het academische systeem, de onduidelijkheid over de eisen en het idee van [...]

 • Werkdruk: zoek naar betere oplossingen dan een pingpongtafel

  Werkdruk: zoek naar betere oplossingen dan een pingpongtafel

  9 juni 2017 - In de nieuwe cao Nederlandse Universiteiten zijn, mede op aandringen van de VAWO - vakbond voor de wetenschap - afspraken gemaakt over het terugdringen van de te hoge werkdruk. Op iedere universiteit moet er voor het einde van dit jaar een plan van aanpak liggen. De VAWO is blij dat er nu eindelijk wat gaat gebeuren. [...]

 • Welk gras is groener?

  Welk gras is groener?

  6 juni 2017 - Slechts 32 procent van de gepromoveerden vindt uiteindelijk een loopbaan binnen de wetenschap en voor postdocs is dat zelfs nog minder. Ondanks dat het grootste gedeelte van de promovendi en postdocs dus op zoek moet naar ander werk, is de overstap niet altijd eenvoudig. Toch blijkt de kloof tussen universiteiten en het bedrijfsleven minder groot dan [...]

 • Achterban stemt in met cao NU

  Achterban stemt in met cao NU

  16 mei 2017 - Een ruime meerderheid van de VAWO-leden heeft ingestemd met het cao-onderhandelaarsakkoord dat de vakbonden VAWO,  FNV, CNV en AC/FBZ hebben afgesloten samen met de VSNU (Vereniging Nederlandse Universiteiten). Ook de achterban van de andere bonden heeft voor de nieuwe cao gestemd. In de nieuwe cao is afgesproken dat elke universiteit voor het eind van dit jaar [...]

 • Het dubbelplusgoed van de zwaartekrachtsubsidies

  Het dubbelplusgoed van de zwaartekrachtsubsidies

  12 mei 2017 - Deze week is er 113 miljoen euro onderzoeksgeld toegekend aan 6 grote wetenschappelijke projecten in het kader van de “zwaartekrachtsubsidies” Dit is een feestje waard en de VAWO feliciteert van harte degenen die in de prijzen zijn gevallen. Het “Zwaartekrachtprogramma” is in aanleg goed. Met een looptijd van 10 jaar is er sprake van duurzame en [...]

 • March of Science

  March of Science

  22 april 2017 - De wereldwijde March of Science van 22 april 2017 was een groot succes. Volgens de organisatie kwamen in Nederland zo'n drieduizend mensen op de demonstratie af (zie foto's). Met dezelfde actie in meer dan zeshonderd steden wereldwijd hebben wetenschappers echt hun stem laten horen oftewel: Science - Not Silence!      

Opening Academisch Jaar

De werkdruk in de academische wereld is torenhoog. Subsidieaanvragen, administratie, onderwijsverantwoording, publicatiedruk, te weinig mankracht, het stapelt zich maar op. Veel mensen werken in de avonden, de weekenden, de vakanties en soms zelfs tijdens ziekte. Uit onderzoek blijkt dat er zeker 20% extra werkzaamheden in de vrije tijd worden verricht. Bij een volle werkweek betekent dat ruim 9 weken per jaar onbetaald werk!

Daarom organiseert de VAWO samen met PNN (Promovendi Netwerk Nederland) en PostdocNL een sympathieke actie tijdens de opening van het Academisch Jaar op 4 september.

Doe mee! Mail voor aanmelding en/of meer informatie naar info@vawo.nl.

Trots op…

Een metershoge kubus met 3D transparante LED schermen, een bliksemstraal van 80 meter en een ingewikkeld netwerk van stokken en touwen met verlichting dat reageert op langslopend publiek. Afgelopen november tijdens Glowfestival Eindhoven vierde de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) haar 55-jarig bestaan met drie kilometer aan spectaculaire lichtkunst. Het festival is een jaarlijks evenement met kunst- en lichtprojecten over een route van zeven kilometer. Verantwoordelijk voor het stuk over de TU/e was Gerrit Kroesen, hoogleraar en decaan van de faculteit natuurkunde op de universiteit. ‘Het eerste dat mensen zagen was een Boeddhabeeld waar de bliksem op inslaat. We hebben het bedoeld als metafoor op het ontstaan van leven. Met de muziek en het knetterend geluid was het enorm indrukwekkend.’ Maar liefst 740-duizend mensen in acht dagen tijd bezochten de kunstprojecten. Dat was soms behoorlijk spannend: ‘Sommige kunstprojecten waren levensgevaarlijk. Voor de 80-meter lange bliksemstraal gebruikten we een lange dunne koperdraad waarop een hoogspanningspuls van een half miljoen volt werd gezet. Als je dat aanraakt, ben je morsdood!’ Het festival bleek een groot succes en Gerrit is er trots op: ‘Zo’n 250 studenten en docenten van de hele universiteit hebben hier samen met kunstenaars heel hard aan gewerkt en het resultaat was fantastisch!’ Hoewel Gerrit blij is dat hij nu weer meer tijd heeft voor zijn ‘gewone’ werk, borrelen er al wel nieuwe ideeën op voor het volgende lustrumjaar: ‘Maar daar zeg ik niets over’ lacht Gerrit, ‘kom dan maar kijken!’ Impressie van het festival

Succesvolle actie opening academisch jaar op de VU!

Met een photobooth, brilsnorren en afstudeerhoedjes wisten het LNVH, het PNN en de VAWO veel aandacht te trekken voor de actie ‘gelijke kansen voor mannen èn vrouwen in de wetenschap’. Minister Bussemaker van OCW nam bij aankomst op de VU de tijd om met ons hierover te praten. Uiteraard hopen we dat onze aanbevelingen terug te zien zijn in haar beleid. In ieder geval blijven we ook na deze actie ons inzetten voor meer diversiteit in de wetenschap.


Twitter