Laatste berichten

 • Akkoord over tussentijdse loonsverhogingen cao UMC

  Akkoord over tussentijdse loonsverhogingen cao UMC

  14 september 2017 - Vakbonden en werkgevers hebben afgesproken dat de eerder in de cao afgesproken structurele loonsverhoging van 1% per 1 augustus 2017 wordt gewijzigd in een structurele loonsverhoging van 1,55%. Daarnaast volgt in december 2017 nog een eenmalige bruto uitkering van €250 voor medewerkers met een voltijd dienstverband. Deeltijders ontvangen een deel daarvan afhankelijk van hun arbeidsduur. Met [...]

 • Actie werkdruk geslaagd

  Actie werkdruk geslaagd

  4 september 2017 - De blikken van de gasten voor de opening van het Academisch Jaar gingen dit jaar niet alleen opzij, maar ook omhoog. Dozen met leuzen als publicatiedruk, bureaucratie en valorisatie werden tot ver boven de hoofden opgestapeld. Hiermee lieten de VAWO, het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en PostdocNL zien dat de werkdruk letterlijk te hoog is. De [...]

 • Ruim € 295.000.000,- aan onbetaald werk

  Ruim € 295.000.000,- aan onbetaald werk

  4 september 2017 - In 2016 is ca. 20% van het geleverde wetenschappelijke werk aan Nederlandse universiteiten niet uitbetaald. Bij elkaar opgeteld hebben universitaire werknemers naar schatting voor ruim € 295.000.000,- aan onbetaald werk verricht. Uit recent onderzoek naar de werkdruk onder universitaire werknemers blijkt dat overwerken voor het wetenschappelijke personeel eerder regel dan uitzondering is. Mensen werken door in [...]

 • Eindvoorstel loonontwikkeling NFU

  Eindvoorstel loonontwikkeling NFU

  14 juli 2017 - De Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) heeft eindbod neergelegd voor de loonontwikkeling voor 2017. In het kort betekent dat: een structurele salarisstijging van 0,55% per 1 augustus 2017. Deze stijging komt bovenop de salarisstijging van 1% per 1 augustus 2017 die eerder al was overeengekomen in de cao UMC 2015-2017; en een eenmalige uitkering [...]

 • Nog altijd veel tijdelijke aanstellingen aan de Nederlandse universiteiten

  Nog altijd veel tijdelijke aanstellingen aan de Nederlandse universiteiten

  6 juli 2017 - In de cao NU 2015-2016 is de afspraak gemaakt dat het aandeel flexibele dienstverbanden (4 jaar of korter) van docerend personeel teruggebracht moest worden naar 22%. Het gaat hierbij om de functies van hoogleraar, universitair hoofddocent, universitair docent en docent. Ondanks de melding door de VSNU (Vereniging Nederlandse Universiteiten) dat dit percentage inmiddels is gereduceerd naar 21% [...]

 • In memoriam: oud VAWO-voorzitter Roel Zuidema 1939-2017

  In memoriam: oud VAWO-voorzitter Roel Zuidema 1939-2017

  Roel Zuidema, oud-voorzitter van de VAWO en emeritus hoogleraar aan de VU, is op 19 juni overleden. Roel was van 1998 en tot 26 november 2002 voorzitter van de VAWO. Als academicus, econoom, hoogleraar, maar zeker ook als actief betrokken VAWO voorzitter, heeft hij veel voor onze sector betekend. Het VAWO bureau en bestuur wensen zijn naasten veel sterkte en [...]

 • Verhoogde kans op gezondheidsklachten voor promovendi

  Verhoogde kans op gezondheidsklachten voor promovendi

  30 juni 2017 – Bijna 40% van de promovendi aan de Universiteit Leiden hebben een verhoogde kans op serieuze mentale problemen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Leiden onder promovendi. Vooral jonge en internationale promovendi lopen een groot risico. Volgens de onderzoekers spelen de afhankelijkheid van het academische systeem, de onduidelijkheid over de eisen en het idee van [...]

 • Werkdruk: zoek naar betere oplossingen dan een pingpongtafel

  Werkdruk: zoek naar betere oplossingen dan een pingpongtafel

  9 juni 2017 - In de nieuwe cao Nederlandse Universiteiten zijn, mede op aandringen van de VAWO - vakbond voor de wetenschap - afspraken gemaakt over het terugdringen van de te hoge werkdruk. Op iedere universiteit moet er voor het einde van dit jaar een plan van aanpak liggen. De VAWO is blij dat er nu eindelijk wat gaat gebeuren. [...]

 • Welk gras is groener?

  Welk gras is groener?

  6 juni 2017 - Slechts 32 procent van de gepromoveerden vindt uiteindelijk een loopbaan binnen de wetenschap en voor postdocs is dat zelfs nog minder. Ondanks dat het grootste gedeelte van de promovendi en postdocs dus op zoek moet naar ander werk, is de overstap niet altijd eenvoudig. Toch blijkt de kloof tussen universiteiten en het bedrijfsleven minder groot dan [...]

Leuke actie opening Academisch Jaar

De blikken van de gasten voor de opening van het Academisch Jaar gingen dit jaar niet alleen opzij, maar ook omhoog. Dozen met leuzen als publicatiedruk, bureaucratie en valorisatie werden tot ver boven de hoofden opgestapeld. Hiermee lieten de VAWO, het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en PostdocNL zien dat de werkdruk letterlijk te hoog is. Meer over de actie…

Trots op…

Een metershoge kubus met 3D transparante LED schermen, een bliksemstraal van 80 meter en een ingewikkeld netwerk van stokken en touwen met verlichting dat reageert op langslopend publiek. Afgelopen november tijdens Glowfestival Eindhoven vierde de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) haar 55-jarig bestaan met drie kilometer aan spectaculaire lichtkunst. Het festival is een jaarlijks evenement met kunst- en lichtprojecten over een route van zeven kilometer. Verantwoordelijk voor het stuk over de TU/e was Gerrit Kroesen, hoogleraar en decaan van de faculteit natuurkunde op de universiteit. ‘Het eerste dat mensen zagen was een Boeddhabeeld waar de bliksem op inslaat. We hebben het bedoeld als metafoor op het ontstaan van leven. Met de muziek en het knetterend geluid was het enorm indrukwekkend.’ Maar liefst 740-duizend mensen in acht dagen tijd bezochten de kunstprojecten. Dat was soms behoorlijk spannend: ‘Sommige kunstprojecten waren levensgevaarlijk. Voor de 80-meter lange bliksemstraal gebruikten we een lange dunne koperdraad waarop een hoogspanningspuls van een half miljoen volt werd gezet. Als je dat aanraakt, ben je morsdood!’ Het festival bleek een groot succes en Gerrit is er trots op: ‘Zo’n 250 studenten en docenten van de hele universiteit hebben hier samen met kunstenaars heel hard aan gewerkt en het resultaat was fantastisch!’ Hoewel Gerrit blij is dat hij nu weer meer tijd heeft voor zijn ‘gewone’ werk, borrelen er al wel nieuwe ideeën op voor het volgende lustrumjaar: ‘Maar daar zeg ik niets over’ lacht Gerrit, ‘kom dan maar kijken!’ Impressie van het festival

Succesvolle actie opening academisch jaar in Nijmegen!


Twitter