meeting point1714

Concept-agenda 92-ste Algemene Ledenvergadering

Tijd: Dinsdag 14 november 2017, aanvang 18.30 uur
Locatie: VAWO-bureau, Boschweg 6, 4105 DL Culemborg

Concept-agenda:
1. Opening en vaststelling agenda

2. Bestuursmededelingen

3. 1712 besluitenlijst van de 91ste Algemene Ledenvergadering (ALV), d.d. 13 juni 2017
Ter vaststelling

4. Bestuurssamenstelling

5. Lokale vertegenwoordigers

6. Verhoging contributie en begroting 2018
De concept-begroting kan vanaf 7 november worden opgevraagd bij het VAWO-bureau.

7. Cao-zaken

8. CMHF/VCP-zaken

9. Communicatie met leden en afdelingen

10. Wat verder ter tafel komt

11. Rondvraag en sluiting

Aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering kan tot en met vrijdag 10 november via info@vawo.nl