94ste ALV

ALV1803 Concept-agenda 94ste Algemene Ledenvergadering

Tijd: dinsdag 13 november 2018, aanvang 18.30 uur
Locatie: VAWO-bureau, Boschweg 6, 4105 DL Culemborg

Concept-agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Bestuursmededelingen:

 3. ALV 1802 Besluitenlijst van de 93ste Algemene Ledenvergadering (ALV),
  d. 12 juni 2018
  Ter vaststelling.
  Bij aanmelding voor ALV wordt het concept verslag en de besluitenlijst op verzoek per email toegezonden door het VAWO-bureau.
 4. Aanpassing rechtsbijstandsreglement
  Concept reglement advies en ondersteuning leden als wijziging van het rechtsbijstandsreglement ter goedkeuring.
  Leden kunnen exemplaar bij het bureau opvragen
 5. Aanpassing hoogte contributie met ingang van 1 januari 2019
  Ter vergadering toegelicht door de penningmeester.
 6. Begroting 2019
  Concept begroting 2019 en toelichting penningmeester.
  Leden kunnen exemplaar bij het bureau opvragen.
 7. Cao-zaken
  Cao NU
  1 juli 2017 – 31 december 2019 beschikbaar op websites VAWO en VSNU. Er is een publieksvriendelijke versie ook in het Engels op de website van de VSNU.
  Cao OI 2018 – 2019 Teksten zijn op de website WVOI en VAWO beschikbaar.
  Cao UMC eindbod NFU met behoorlijke salaris verhoging ten opzichte van vorige eindbod en uitslag ledenraadpleging.
 8. CMHF/VCP-zaken
  Pensioen en Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.
 9. Privacyverklaring als gevolg van AVG
  Ter vergadering

 10. Communicatie met leden en afdelingen en wat verder ter tafel komt

 11. Rondvraag en sluiting

  Aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering kan tot en met vrijdag 9 november 2018 via info@vawo.nl.