95ste ALV

ALV1901 Concept-agenda 95ste Algemene Ledenvergadering

Tijd: dinsdag 11 juni 2019, aanvang 18.30 uur
Locatie: VAWO-bureau, Boschweg 6, 4105 DL Culemborg

Concept-agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Bestuursmededelingen
 3. ALV1804 concept verslag en besluiten van de 94ste Algemene Ledenvergadering (ALV), d.d. 13 november 2018. Bij aanmelding voor ALV wordt concept verslag en besluiten digitaal toegezonden door het VAWO-bureau.
 4. Bestuurssamenstelling Aftreden drs. M.S. (Marten) van der Meulen.
 5. Lokale vertegenwoordigers Voordracht:
 • Lokaal Overleg Universiteit Twente: dr. M.L. (Laura) Franco-García
 • Lokaal Overleg Tilburg University: prof. dr. M.M.S.K. (Maureen) Sie.Jaarverslag en jaarrekening 2018 Jaarverslag en jaarrekening worden na aanmelding digitaal toegezonden door het VAWO-bureau.
 1. Cao-zaken Stavaza cao’s
 2. CMHF/VCP-zaken Pensioen en gevolgen Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.
 3. Toekomstbestendigheid van de VAWO
 4. Rondvraag en sluiting

Aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering kan tot en met vrijdag 7 juni 2019 via info@vawo.nl.