96-ste ALV

ALV1903 Concept-agenda 96-ste Algemene Ledenvergadering (ALV)

Tijd: vrijdag 29 november 2019, aanvang 18.30 uur
Locatie: VAWO-bureau, Boschweg 6, 4105 DL Culemborg

Concept-agenda:

18:30 Inloop

19:00 Opening ALV met vaststelling agenda en concept verslag en besluiten van de 95-ste ALV
d.d. 11 juni 2019

19:30 Toelichting op het fusieplan

20:00 Ruimte voor vragen

21:00 Stemming over het fusieplan

21:30 Rondvraag en afsluiting

Aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering is onder meer in verband met catering verplicht en kan tot en met dinsdag 26 november 2019 via info@vawo.nl.