Evenementen, bijeenkomsten en acties

Jaarlijks organiseert de VAWO een beeldende actie rondom de opening van het Academisch Jaar. Ook reiken we de Academie-Kus uit aan iemand die zich inzet om de academische wereld mooier te maken. Verder ondernemen we met andere organisaties acties om misstanden aan te pakken. Wil je meer weten? Ideeën voor nieuwe acties? Stel je vraag via info@vawo.nl.

feb
22
vr
Ins en outs van rechtspositie PhD’s @ Speakers Corner in gebouw Impulse
feb 22 @ 12:00 pm – 1:00 pm

Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) organiseert in samenwerking met de VAWO meerdere bijeenkomsten voor promovendi om uitleg te geven over hun rechtspositie. De kick off is op 22 februari in Wageningen. Houd onze agenda in de gaten voor wanneer deze bijeenkomst op jouw universiteit plaatsvindt.

mrt
11
ma
Actieweek voor meer investeringen in het onderwijs
mrt 11 – mrt 15 hele dag

Ondanks gesprekken en demonstraties komt de minister van OCW niet over de brug met de nodige investeringen voor het Wetenschappelijk Onderwijs (WO). Daarom heeft WOinActie besloten zich aan te sluiten bij de landelijke actieweek voor meer investeringen in het onderwijs. De week zal op 15 maart worden afgesloten met een grote demonstratie waarbij alle onderwijssectoren zijn vertegenwoordigd.

De VAWO steunt de eis voor meer investeringen in het WO, maar wil het besluit om ook aan te haken eerst voorleggen aan haar leden.

Zodra er meer informatie is over de actieweek of over de ledenraadpleging, lees je daarover op onze website.

mrt
18
ma
Actiedag voor beter pensioenakkoord
mrt 18 hele dag

Een goed pensioen voor iedereen: op tijd kunnen stoppen met werken en dan kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Dat is de inzet van een massale landelijke actiedag van de gezamenlijke vakbonden FNV, CNV en VCP op maandag 18 maart.

De inzet van de bonden bestaat uit drie eisen:

  • Direct bevriezen van de AOW-leeftijd. De snelle stijging van de AOW-leeftijd en de 1-op-1 koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zijn onhoudbaar;
  • Indexatie: De financiële spelregels en rekenregels moeten worden aangepast, waardoor indexering van de pensioenopbouw voor werkenden en het inkomen van gepensioneerden mogelijk wordt en kortingen bij veel fondsen kunnen worden voorkomen. Er mogen geen pech- en gelukgeneraties ontstaan door aanpassingen van het pensioenstelsel. Mogelijke negatieve gevolgen van een overgang naar een nieuw stelsel moeten direct en voldoende worden gecompenseerd;
  • Alle werkenden moeten in staat zijn om een goed pensioen op te bouwen, dus ook zzp’ers en mensen met een onzeker contract. Het is onacceptabel dat veel jongeren nu niet of nauwelijks pensioen opbouwen.

Eind november 2018 zijn de onderhandelingen over pensioenen vastgelopen, onder andere op de AOW-leeftijd maar ook op de randvoorwaarden voor een nieuw contract. De bonden willen dat het kabinet de onhoudbare versnelling van de verhoging van de AOW-leeftijd terugdraait. En dat de zogenaamde RVU-boete wordt geschrapt, zodat er weer ruimte ontstaat in bedrijfstakken met veel zwaar werk, om gerichte regelingen voor vroegpensioen op te zetten. Daarnaast willen de bonden een solide nieuw pensioenstelsel. Bij de overgang naar zo’n stelsel mogen geen pech- en gelukgeneraties ontstaan.