Mogelijke acties in de zorg

15 juni 2018 – Al enige tijd komen werkgevers en vakbonden in de zorg er niet uit om gezamenlijk tot een nieuwe cao te komen. Volgens de vakbonden is de NFU, de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra, niet bereid om de werknemers enigszins tegemoet te komen. Daarom hebben de centrales van overheidspersoneel ACOP FNV, AC, […]

4,6% salary increase in negotiation settlement labour agreement

5 June 2018 – In the next two years academic staff will get a salary increase of 4,6%. That is one of the agreements made by trade unions and the Association of Universities in the Netherlands. Furthermore the negotiation settlement for a new labour agreement (cao) contains agreements on more employment prospects for junior lecturers and […]

4,6% loonsverhoging en meer perspectief in onderhandelaarsakkoord cao NU

1 juni 2018 – Universiteitsmedewerkers gaan er de komende twee jaar 4,6% op vooruit. Dat hebben vakbonden en werkgevers onder meer afgesproken in het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao Nederlandse Universiteiten. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over minder kortdurende contracten, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid voor ondersteunend personeel. Verder komt er een pilot met een vitaliteitspact […]

Uitslag ABP-verkiezingen

29 mei 2018 – Namens de CMHF, waar de VAWO onder valt, is Jacqueline van Langeraad-Goes van de UNIENFTO herkozen voor het ABP-Verantwoordingsorgaan. De leden van dat orgaan houden toezicht op het pensioenfonds van ABP en geven adviezen. Ondanks een verkiezingsperiode van bijna een maand heeft uiteindelijk nog geen zes procent van alle werkenden een […]

Brief met ultimatum aan minister OCW

24 mei 2018 – Er moeten structurele investeringen bijkomen in het wetenschappelijke onderwijs (WO). Universitair medewerkers komen nu amper toe aan het goed uitvoeren van hun taak waardoor de kwaliteit van onderwijs in gevaar is. Het wetenschappelijk onderwijs komt jaarlijks ruim een miljard euro te kort. Daar moet wat aan gebeuren. Ook de bezuiniging van 183 […]

Mei 1968 en de Studentenvakbeweging

Op 13 mei 1968 begon de Nederlandse Studentenvakbeweging (SVB) een reeks acties tegen het ‘plan-Maris’. Ir. A.G. Maris, een hoge rijksambtenaar, was voorzitter van een commissie die een nieuwe bestuursvorm voor het hoger onderwijs moest […]