Het landelijke VAWO-bestuur bestaat uit:

adm10-foto-arnoud-paars

Prof. dr. A. (Arnoud) Lagendijk (Radboud Universiteit Nijmegen), voorzitter

Mark Cox, Innovation Lab TU Eindhoven

Ir. M.G.D.M. (Mark) Cox (Technische Universiteit Eindhoven), penningmeester

Paul Benneworth

Dr. P. (Paul) Benneworth (Universiteit Twente)

IMG_8397

Mr.dr. I (Irawan) Sewandono (Open Universiteit)

Dr. F.P. (Pieter) Wagenaar (Vrije Universiteit Amsterdam), vertegenwoordiger Platform H.NU

R.H.P. (Roel) Wouters MSc MA, vertegenwoordiger van het Promovendi Netwerk Nederland

Algemene Ledenvergadering

Het landelijke VAWO-bestuur bepaalt het dagelijkse beleid van de vereniging en legt daarover verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering (ALV), die ten minste twee keer per jaar bijeen wordt geroepen.

De ALV wordt formeel aangekondigd via deze website, waar ook de agenda wordt gepubliceerd. Ook per e-mail worden leden over de ALV’s geïnformeerd.