Cao's

Naast goede arbeidsvoorwaarden zet de VAWO zich in cao-onderhandelingen in voor een personeelsbeleid dat recht doet aan zowel wetenschappers en ondersteunend personeel als aan de wetenschap. Zo maakt we ons onder meer sterk voor het terugdringen van het aantal tijdelijke contracten voor wetenschappers en voor het behoud van de werknemersstatus van promovendi. Maar ook onderwerpen als carrièreontwikkeling en diversiteit worden aan de cao-tafel besproken.

De VAWO onderhandelt rechtstreeks met de VSNU over de cao universiteiten en met de WVOI over de cao onderzoekinstellingen. Via koepelorganisatie CMHF is de VAWO betrokken bij de cao-onderhandelingen met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

(alleen de meest recente cao’s plaatsen. Ik heb drie pdf’jes bijgevoegd van de kaft van de cao’s. Eerst cao nederlandse universiteiten, dan cao umc en als laatste cao onderzoekinstellingen.)

Publieksvriendelijke versie van de cao Nederlandse  Universiteiten
https://www.caouniversiteiten.nl/

Gratis app voor cao UMC
Google Play Store en Apple App Store