4,6% loonsverhoging en meer perspectief in onderhandelaarsakkoord cao NU

1 juni 2018 – Universiteitsmedewerkers gaan er de komende twee jaar 4,6% op vooruit. Dat hebben vakbonden en werkgevers onder meer afgesproken in het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao Nederlandse Universiteiten. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over minder kortdurende contracten, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid voor ondersteunend personeel. Verder komt er een pilot met een vitaliteitspact […]

Werkdrukplannen universiteiten online

20 april 2018 – “Ik hoop dat universiteiten met hun plannen om de te hoge werkdruk terug te dringen, ook echt het probleem aanpakken.” Dat zegt VAWO-directeur Donald Pechler. In de cao was afgesproken dat eind 2017 alle universiteiten met een plan van aanpak rondom dit probleem zouden komen. Het duurde iets langer, maar inmiddels staan ze […]

Ruim 4% loonsverhoging in nieuwe cao OI

27 maart 2018 – Met de instemming van de vakbondsleden ligt er een nieuwe cao Onderzoek Instellingen (cao OI). Dat betekent een structurele loonsverhoging van 2% vanaf 1 februari dit jaar en vanaf 2019 met 2,4%. De VAWO is verder blij met de afspraken over duurzame inzetbaarheid en het generatieplan. De looptijd van de cao is […]

De noodzaak tot verhoging van de eerste geldstroom

12 oktober 2017 – Rens Bod, hoogleraar digitale Geesteswetenschappen, heeft het CvB van de UvA gevraagd of het bereid is om een staking te steunen en andere universiteiten op te roepen om ook te gaan staken. Dat schrijft Science Guide in het artikel ‘Oproep voor een #woinactie na de #poinactie’.   “Wetenschappers zijn doorgaans geen stakers. […]

Drie oplossingsrichtingen voor aanpak werkdruk op universiteiten

Dialoog, samenwerking en leiderschap. Dat zijn de drie belangrijkste oplossingsrichtingen van ongeveer dertig wetenschappers en HR-adviseurs om de werkdruk in de wetenschappelijke sector te verlagen. Ook onderstrepen zij het belang van maatwerk bij maatregelen. De wetenschappers en HR-adviseurs hebben deelgenomen aan de bijeenkomst ‘Werkdruk op universiteiten’ die SoFoKleS, sociaal fonds voor de kennissector, in oktober […]

Akkoord over tussentijdse loonsverhogingen cao UMC

14 september 2017 – Vakbonden en werkgevers hebben afgesproken dat de eerder in de cao afgesproken structurele loonsverhoging van 1% per 1 augustus 2017 wordt gewijzigd in een structurele loonsverhoging van 1,55%. Daarnaast volgt in december 2017 nog een eenmalige bruto uitkering van €250 voor medewerkers met een voltijd dienstverband. Deeltijders ontvangen een deel daarvan […]