Columns

VAWO-columnisten:

Ruud Abma is verbonden aan het Descartes Centrum van de Universiteit Utrecht

 

Ruud Abma

Roel Wouters (oud-bestuurslid VAWO en PNN) is basisarts en werkt bij het UMC Utrecht als postdoc onderzoeker

Roel Wouters 

Giorgio Touburg is postdoc aan de Rotterdam School of Management en zit namens de VAWO in het Lokaal Overleg

Giorgio Touburg

Narratief

Er gaat een nieuwe wind waaien door academisch Nederland. Als het aan de verenigde universiteiten, de subsidieverstrekkers en de KNAW ligt, komt er ‘ruimte voor ieders talent’.

Niet te makkelijk

Sinds een kleine dertig jaar zijn er in Nederland universitaire medewerkers die op eloquente wijze de misstanden aan de alma mater aan de kaak stellen, te beginnen met Chris Lorenz’ Van het universitaire front geen nieuws.

Van groene collectebus naar blauwe envelop

Enkele maanden geleden kondigde de VU aan de studie Nederlands niet langer te gaan aanbieden. Het aantal eerstejaars was tot een handvol studenten gedaald. Het zal de VU waarschijnlijk niet hebben verbaasd dat dit leidde tot maatschappelijke en politieke ophef. Sluiten van opleidingen levert immers wel vaker commotie op. De (vermeende) symbolische betekenis van het verdwijnen van één van de opleidingen Nederlands uit het Nederlandse universitaire landschap bleef daarbij niet onopgemerkt.

Het zijn net mensen

De wederwaardigheden van Patricia Westerford hadden goed als casus kunnen dienen in het zojuist verschenen rapport Harassment in Dutch Academia. Onbedoeld laat dit onthutsende document zich lezen als een handleiding ‘Hoe saboteer ik iemands carrière?’. Je kunt dat doen door iemands werk en prestaties te negeren en bevordering te dwarsbomen, maar je kunt ook op de persoon spelen, door structureel treiteren, denigreren, intimideren en ‘grapjes’ maken op het seksuele vlak.

Werkdruk

Werkdruk, kent u die uitdrukking? Dominee Gremdaat zou nu ongetwijfeld losbarsten in een tirade over meedogenloze managers en ultieme uitbuiting, en vervolgens vragen: maar wat doet u zélf aan die werkdruk? Geen verkeerde vraag. Het venijn van werkdruk zit niet in de hoeveelheid taken en uren, maar in macht en onmacht, of beter nog:

“Hoe komt u eigenlijk bij dit onderwerp?”

Het is zover: recent viel mijn promotieonderzoek, gecondenseerd in 200 pagina’s digitaal papier, door de gleuf van de digitale brievenbus van de beoordelingscommissie. Het is nu aan deze commissie om te beoordelen of mijn proefschrift voldoende blijk geeft van mijn ontwikkeling tot zelfstandig onderzoeker.

Hoe sterk is de eenzame fietser?

Terwijl sommige universiteitsbestuurders zich aansloten bij WOinActie, deed hoogleraar sociologie Willem Schinkel dat juist niet, met opgaaf van redenen. In een lange open brief aan ‘mijn vrienden van WOinActie’ stelde hij dat de frontvorming tegen Den Haag de status quo bevestigt, te weten: de universiteit als ‘fabriek die en masse de bewaarders van de orde uitschijt’.

Op gesprek

Niet alles voor zoete koek slikken, dat is de houding die men van ons academici verwacht. Als bijvoorbeeld feiten ons onwelgevallig zijn, gaan we niet de data masseren, maar proberen we te achterhalen waar die onverwachte uitkomsten door veroorzaakt worden.

Geen zeehondjes

Eind juni was er een actiedag bij de faculteit geesteswetenschappen in Utrecht. Die had de vorm gekregen van een collegemarathon, gelardeerd met ludieke en muzikale intermezzo’s, pizza en discussies.