Economie is een onderwerp dat moeilijk te begrijpen kan zijn. De economische wetenschap bestaat al eeuwen en evolueert met de tijd mee. We weten allemaal dat economie ons dagelijks leven beïnvloedt, maar begrijpen we eigenlijk wel hoe het werkt? Deze blogpost zal je wat informatie geven over de basisprincipes van economie en je helpen om je voeten nat te maken in dit fascinerende vakgebied!

Wat is economie? Economische wetenschap, het vierde antwoord van wat het bestudeert: “de invloeden van prijsstijgingen.” Econometrische modellen worden gebruikt om de menselijke economische activiteit te bestuderen. In hoeverre hebben deze modellen voorspellende waarden en hoe beïnvloedt dat factoren die niet worden meegenomen in een onderzoek naar dit onderwerp, zoals opleidingsniveau of etniciteit bijvoorbeeld. Etniciteit heeft door de geschiedenis heen een sterk verband gehad met koopkracht, omdat bepaalde culturen de neiging hebben veel meer te kopen dan andere op basis van hun besteedbaar inkomensniveau! Economen werken elke dag hard zodat u weloverwogen beslissingen over uw toekomst kunt nemen.

Wat wordt er onderzocht?

Een wereld van schaarste is geen perfecte plaats. Schaarste, economisch of anderszins, beperkt op verschillende manieren hoe mensen zich gedragen en met elkaar omgaan. En het is de moeite waard dit verschijnsel wetenschappelijk te onderzoeken om te begrijpen wat er kan gebeuren wanneer de samenleving als geheel beperkingen oplegt aan een individu.

Het Latijnse woord voor gegevens is “data” De beperkingen die de economische wetenschap oplegt bij het bestuderen van hoe mensen zich gedragen wanneer er schaarse middelen zijn, vormen precies dat: het ruwe materiaal van de economie.

Data van de economie:

De mens is het enige dier dat zijn eigen behoeften creëert. Om productief te zijn, moet hij drie factoren hebben: de natuur als bron van energie en materialen; arbeid om die hulpbronnen om te zetten in iets bruikbaars met een beoogd gebruik door de mens zelf of een ander levend wezen dat ook behoeften heeft, maar niet op zijn niveau (zij worden dieren genoemd); ten slotte kapitaalgoederen zoals machines die meer artikelen in één keer kunnen produceren dan anders mogelijk zou zijn geweest zonder die machines). De natuur levert ons wat nodig is in termen van grondstoffen, terwijl de arbeid deze componenten omvormt tot goederen die passen binnen bepaalde regels die rechtstreeks terug te voeren zijn op de hier relevante discussies over alle aspecten. Van productieniveaus tot en met de economische organisaties zelf.

Data als gegeven

Gegevens zijn het levenssap van elke economie en zonder gegevens valt alles in duigen. De beperkingen die onze economische gegevens vormen, worden door de verantwoordelijken als een gegeven beschouwd: zij worden niet verder bestudeerd, wat ruimte laat voor speculatie om de overhand te nemen.

Onderzoek naar behoeften

Wetenschap is een fascinerend en divers gebied dat de menselijke conditie onderzoekt. Er zijn veel verschillende soorten wetenschappers die bestuderen hoe wij kunnen gedijen, zoals psychologen of sociologen; maar de economische wetenschap is niet op dit gebied gericht omdat zij geen eigen onderzoeksfocus heeft zoals andere wetenschappen dat doen met hun onderzoeksonderwerpen (zoals de psychologie).

Wiskundige modellen

Om de weergave van de werkelijkheid te vereenvoudigen, gebruikt de economische wetenschap modellen. Ze zijn een manier voor economen en andere mensen op dit gebied die elke dag met cijfers werken om hun verbeelding te gebruiken terwijl ze serieus onderzoek doen.

Dit is een interessante vraag. Over de mate waarin wij onze economische modellen kunnen vertrouwen, en over de veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen, wordt onder economen zelf vaak gediscussieerd – maar één ding hebben ze allemaal gemeen: de voorspellende waarde van deze complexe berekeningen hangt af van hoe volledig of nauwkeurig je model toevallig is.

Verandering van factoren

Economie is moeilijk omdat de factoren die veranderen voortdurend veranderen. Om dit probleem op te lossen, gebruiken economen enkele constanten zoals bevolkingsdichtheid en bruto binnenlands product (BBP) terwijl ze alle andere variabelen veranderen om beter te begrijpen hoe ze het economisch gedrag van de mens beïnvloeden.

Ceteris paribusvoorwaarde

De ceteris paribus-voorwaarde in de economie zorgt ervoor dat alle andere omstandigheden en factoren constant blijven. Factoren veranderen voortdurend, maar deze regel helpt om systematisch door veranderingen heen te werken met een begrip van hoe ze van invloed kunnen zijn op de resultaten die u zoekt – zelfs als dat betekent dat u uw veronderstellingen moet bijstellen.

Prijsverhoging en de invloed ervan

Als u een A wilt halen in uw economieles, is het belangrijk dat alle andere factoren gelijk blijven. De ceteris paribus-voorwaarde wordt gebruikt bij het analyseren van economische gegevens en zorgt ervoor dat er geen verrassingen zijn.

Econometrie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek en de afdeling Economische Beleidsanalyse gebruiken econometrische modellen om de Nederlandse economische groei te schatten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.