Disclaimer

Disclaimer

De informatie op de website van de VAWO is van algemene aard. De informatie is dus niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden van bezoekers van de website. Bezoekers van de website kunnen de daarop verstrekte informatie dus niet beschouwen als een aan hen gericht persoonlijk, professioneel of juridisch advies.

De VAWO streeft ernaar betrouwbare en actuele informatie te verstrekken aan de bezoekers van deze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat informatie, voorbeelden en suggesties op de website altijd foutloos, volledig en actueel zijn. Mocht je onjuistheden, onvolledigheden, dan wel gedateerde informatie vinden, dan verzoeken wij  je dat te melden aan de VAWO op info@vawo.nl.

De VAWO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in of onjuist gebruik van de aangeboden informatie, voorbeelden en suggesties op de website.

Op de website van de VAWO kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar (andere) websites of informatie van (andere) instellingen en organisaties zijn opgenomen. De VAWO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en/of door derden verstrekte informatie.

Privacyreglement

Op de website van de VAWO worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder de bezoekers te identificeren.

Via de website worden op zeer beperkte schaal persoonlijke gegevens verzameld. De website biedt op een aantal plaatsen de mogelijkheid om te reageren, bijvoorbeeld door een brochure of andere informatie aan te vragen. Als je reageert, zal de VAWO uiteraard enkele gegevens verwerken (uw naam en e-mailadres of postadres) om je verzoek te beantwoorden. Deze gegevens worden verder niet bewaard of gebruikt voor andere doeleinden.

Alle persoonlijke gegevens die bezoekers via de website of de vraagbaak verstrekken, worden vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Persoonlijke en algemene bezoekgegevens worden, indien nodig, alleen intern gebruikt.

Copyright

De website van de VAWO bevat informatie (gegevens, foto’s, grafische voorstellingen en andere materialen) die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht wordt beschermd.

Informatie, die op deze website staat of via deze website is verkregen, is alleen te downloaden en/of reproduceren voor eigen/persoonlijk gebruik. De inhoud van de website mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Daaronder wordt begrepen, maar dit is niet beperkt tot, het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden. Mocht je toch daarvan gebruik willen maken, dan is uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de VAWO vereist.