De relativiteitstheorie is slechts een klein onderdeel van een nieuw wetenschappelijk wereldbeeld. Met de vooruitgang in de fysica, biologie, neurowetenschappen en meer, is de wetenschap begonnen te verklaren waarom ons universum is zoals het is. We zijn nu op de weg om te begrijpen hoe alles is ontstaan.

Paradigma is afgeleid van de Griekse taal. Para betekent naast en digma betekent voorbeeld, dus per definitie kan een paradigma worden gelijkgesteld met een illustratie of verduidelijking van de ware betekenis van iets voor iemands eigen leven. Een wetenschappelijk idee kan dan je nieuwe paradigmatische lens worden waardoor alle kennis voortaan zal worden beoordeeld – met implicaties niet alleen in de wetenschap, maar ook in de filosofie (en zelfs in de kunst!).

Thomas Kuhn

De term “wetenschappelijk paradigma” komt uit de wetenschapsfilosofie. Thomas Kuhn introduceerde dit idee, dat verwijst naar hoe een wetenschapper denkt over zijn vakgebied en wat hij gelooft om die kennis volgens hem zinvol te maken; maar soms zullen er veranderingen worden aangebracht als er nieuwe informatie beschikbaar komt of zelfs als je buiten deze kaders denkt, kan je begrip volledig veranderen! Deze wereldbeelden kunnen worden gevormd door verschillende sociale belangen, zoals politieke overtuigingen, maar ook professionele – afhankelijk van wie het onderzoek doet.

Heliocentrisch wereldbeeld

De Rooms-Katholieke Kerk verzette zich tegen deze opvatting en plaatste de aarde in het centrum van ons zonnestelsel. Het beroemdste voorbeeld is Galileo’s heliocentrische wereldbeeld – hij moest zijn theorie bekopen met een levenslang huisarrest

Maar er zijn andere mensen die een nog grotere prijs hebben betaald omdat zij opkwamen tegen onderdrukking en vochten voor wat juist was.

Trouwens, oude beschavingen zoals de Egyptenaren en de Maya’s hadden een heliocentrisch wereldbeeld. Dit is een andere paradigmaverschuiving in de archeologie die veel wetenschappers zich tot voor kort niet realiseerden, omdat altijd werd aangenomen dat de mens mettertijd slimmer werd. Maar nu moeten we erkennen hoe vaak de menselijke beschaving perioden doormaakt waarin het ook niet zo geweldig met ons gaat.

Menselijke evolutie

Er zijn veel dingen om over na te denken als je kijkt naar oude ruïnes en hoe ze werden gebouwd, maar het meest interessante aspect hiervan voor mij is wat het zegt over ons perspectief op beschaving. Bijvoorbeeld: waarom zou iemand al die moeite doen, zodat wij hun steen met een hijskraan kunnen optillen? Of als dat niet zo is, dan hadden deze bouwers misschien een soort macht over de mens, zoals vliegen of onzichtbaarheid, want op dit moment is het onmogelijk dat een mens zichzelf met één vinger kan optillen!

In de wereld van vandaag kan het moeilijk zijn om de veranderingen in onze samenleving bij te houden. We staan op een kruispunt waar we als volk misschien zijn gedegenereerd en helemaal zijn gestopt met evolueren of zijn geëvolueerd tot iets nieuws maar niet beter dan voorheen. Op Groupon vindt je diverse wetenschappelijke tijdschriften over dit onderwerp. Omdat er te weinig middelen beschikbaar zijn voor toezicht door wetenschappers zelf.

We moeten allemaal opletten wanneer men zegt: “evolutie heeft geen richting.”

Paradigmaverschuiving

Volgens een groeiende groep wetenschappers leven we in een tijdperk-definiërende periode. Momenteel wordt de dominante visie als verouderd beschouwd en moet deze worden bijgewerkt met nieuwe informatie die de wetenschap in de loop van de tijd heeft blootgelegd. Het is al eerder gezegd, maar het moet herhaald worden: de mens is geheel bij toeval op aarde ontstaan, zonder enige hulp van buitenaardse beschavingen.

Het is niet ondenkbaar dat er spoedig methoden zullen ontstaan om waarheden over een niet-materiële wereld te onderzoeken. Omdat steeds meer mensen verlangen naar wetenschap waarin spirituele waarheden worden erkend, lijkt er dus een kans te liggen: wetenschappers die dit ook willen, zouden hun eigen kaders of studiegebieden kunnen opzetten waarin paranormale verschijnselen worden opgenomen als onderdeel van de reguliere onderzoeksinspanningen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.