Successful cases

Procederen is niet altijd de beste oplossing

Reorganisaties

Verslechterde werkverhouding

Universitair docent speelbal in reorganisatie

Ontduiking flexwet door contract te verkorten niet toegestaan

WW-uitkering met terugwerkende kracht voor ex-beurspromovenda

Reputatie van docent in het geding

Herplaatsing kandidaat ten onrechte afgewezen

Nooit een vaste aanstelling als postdoc

Prof weg, baan weg?

Derdegeldstroom-financiering stopt, ontslag dreigt

Medisch specialiste alsnog onder Honoreringsregeling

Universiteit moet toezegging nakomen

Onwelwillend en intimiderend