Donald Pechler

Wat kenmerkt jou?

Ik denk dat ik altijd de nuance zoek. Dus als iemand wat zegt, vraag ik me altijd af wat de andere kant daarvan is. Het kan zijn dat mensen vinden dat ik daardoor wat gereserveerd overkom, maar ik vind dat wat ik zeg in de beleving van de ander niet zo hoeft te zijn en daar wil ik rekening mee houden. Voor een deel komt dit ook vanuit mijn Aziatische achtergrond. Daar wordt het belangrijk gevonden om respect naar de ander te tonen en niet jouw eigen mening en gevoel voorop te stellen. Dit is ook hoe ik mij opstel in onderhandelingen: ik wil eerst luisteren naar anderen en kom daarna met de inbreng van de VAWO.

Wat doe je bij de VAWO en hoe lang zit je er al?

Ik ben achttien jaar geleden begonnen als stafjurist waarbij ik fulltime bezig was met individuele belangenbehartiging. Daarnaast gaf ik advies aan beleidsmedewerkers en ondersteunde ik de directie. Inmiddels ben ik directeur en doe ik ook de cao-onderhandelingen.
Ook ben ik bestuurslid van de Stichting van Samenwerkende Centrales in het COPWO, dat de vakbondsgelden van de werkgevers uit de sector van het Wetenschappelijk Onderwijs jaarlijks verdeelt onder de centrales, en ik ben bestuurslid van de sectorfonds SoFoKles die activiteiten op het gebied van de academische arbeidsmarkt subsidieert en daarnaast projecten en onderzoek doet.

Wat maakt de VAWO anders dan andere vakbonden?

De lijnen zijn kort.  Mensen zijn nog weleens verrast als ze merken dat ze direct uitkomen bij een jurist. Maar belangrijker is dat er tussen de leden en het bestuur maar één laag zit en dat zijn wij op het bureau. Dus als mensen met ideeën komen, of nieuwe problemen aankaarten, luisteren wij en komen voorstellen gemakkelijk bij het bestuur terecht. Dus ik denk dat in vergelijking met de grote vakbonden, leden van de VAWO ook meer direct invloed kunnen uitoefenen.

Waar ben je in je werk het meest trots op?

Als het mag, splits ik dat uit naar de individuele en de collectieve belangenbehartiging. Bij de individuele belangenbehartiging vind ik het mooist als ik een lid heb kunnen helpen. Ik merk dat mensen het al fijn vinden dat ze hun verhaal kwijt kunnen, dat er iemand is die naar ze luistert en met ze meedenkt. En een probleem naar tevredenheid oplossen is natuurlijk ons doel. Helaas lukt dat niet altijd. Soms door regelgeving en soms omdat conflicten al zo hoog zijn opgelopen, dat een werkbare situatie niet meer mogelijk is. Dan helpen we mensen om een zo gunstig mogelijke regeling voor ze te treffen. Voor de collectieve belangenbehartiging ben ik er trots op dat we bepaalde belangrijke onderwerpen bij werkgevers in de cao hebben weten te krijgen. Dat we gezamenlijk met andere bonden de VAWO een podium kunnen geven. Want we moeten als bonden niet onderling ruziën, maar samen optrekken. En ik denk dat dat aardig goed lukt.

Waar ga jij voor op de barricade?

Als je kijkt naar de VAWO, dan is het lastig. We zitten in een bedrijfstak waar het woord 'barricade' in de vocabulaire nauwelijks voorkomt. En degenen die wel opstaan voor verbetering, worden niet altijd gesteund door de massa. Misschien begrijpelijk vanwege de hoge werkdruk, maar daardoor moet je daar als vakbond wel voorzichtig mee omgaan. Als ik kijk naar mezelf dan zou ik de barricade opgaan voor verdraagzaamheid. Na de Tweede Wereldoorlog stond Nederland bekend als het ‘land van verdraagzaamheid’, maar dat is aan het kantelen. Een gevaarlijk iets, want verdraagzaamheid, of het gebrek daaraan, raakt mensen in hun zijn. Mag ik hier bijvoorbeeld dan nog zijn vanuit mijn achtergrond? Als je bestaanszekerheid niet meer door jezelf wordt bepaald maar door anderen, geeft dat een gevoel van kwetsbaarheid. Dus ik zou zeker willen strijden voor het ‘land van verdraagzaamheid’.

Hoe zien we jou buiten de VAWO

Wandelend met de hond, genietend van een voetbalwedstrijd. Wel voor de buis. Vroeger speelde ik het ook, maar nu ben ik vooral een fanatieke volger van het voetbal. En verder samen zijn met familie of vrienden. Vooral contacten met mensen vind ik waardevol. De vrienden die ik heb, zijn dan ook echt vrienden voor het leven.

Carijn Beumer

Ik ben altijd wel een idealist gebleven. Het begon als kind met een verhaal van Roald Dahl over een speciaal apparaat waarmee je planten kon horen gillen als ze gesnoeid werden. Ik realiseerde me toen dat planten natuurlijk geen stem hebben en ben me gaan inzetten voor de natuur. Zo vind ik eigenlijk ook nog steeds dat er een vakbond zou moeten zijn voor werkende dieren. En dat idealisme heeft zich in de loop der jaren uitgebreid naar het sociale vlak.

Marijtje Jongsma

Ik sta graag op de barricade en ben graag functioneel boos. Momenteel is er lekker veel reuring met WOinactie, studentenvakbonden etc. Belangrijk en leuk om de boel even op te schudden omdat het hard nodig is. In tijden dat het goed gaat is het stiekem een béétje saai om actief vakbondslid te zijn.

Roel Pieterman

Ik ben wel recht door zee. Ook ben ik meer bestendig dan snel. Allebei mijn opa’s waren sleepbootkapiteins. Die moesten met hun kleine bootjes die grote schepen binnenloodsen. Dat vereist behendigheid en geduld en kennelijk heb ik daar wat van mee gekregen.

Donald Pechler

Ik denk dat ik altijd de nuance zoek. Dus als iemand wat zegt, vraag ik me altijd af wat de andere kant daarvan is. Het kan zijn dat mensen vinden dat ik daardoor wat gereserveerd overkom, maar ik vind dat wat ik zeg in de beleving van de ander niet zo hoeft te zijn en daar wil ik rekening mee houden.

Terug