Marijtje Jongsma

Wat kenmerkt jou?
Ik ben eigenwijs en een idealist: in geloof in solidariteit en in collectieve belangenbehartiging

Wanneer hoorde je van het eerst over de VAWO?
Een collega tipte mij over de VAWO toen ik gerichte vragen had over mijn contract, omdat zij gespecialiseerd zijn op het gebied van arbeidsvoorwaarden bij universiteiten. Ik ben toen geswitcht van bond en inderdaad uitstekend door de VAWO geïnformeerd. Wat mij ook gelijk aansprak is dat de VAWO zich onderscheid door zowel haar specialistische karakter (als enige in onze sector) en dat het accent vaak toch anders ligt dan bij veel andere vakbonden: zo vindt de VAWO academische vrijheid bijvoorbeeld ongelooflijk belangrijk en de loonparagraaf misschien net een tikkeltje minder spannend. In ieder geval heb ik vrij snel nadat ik lid was geworden te kennen gegeven dat ik ook wel een actieve rol wilde vervullen als lid. Zo is het balletje gaan rollen.

Ben je al lang betrokken bij de VAWO?
Ja, echt lang! Ik weet het zelf niet eens precies hoe lang. Eerst als bestuurslid, daarna ook voor de VAWO als OR-lid op mijn eigen universiteit, weer wat later binnen het Lokaal Overleg, als secretaris, interim- & duo voorzitter en nu als woordvoerder.

Waarom is de VAWO volgens jou belangrijk?
Collectieve belangenbehartiging is nu nog belangrijker dan ooit. Helaas beseffen maar te weinig werknemers dit. Bijna niemand staat er bij stil dat de cao via onderhandelingen met de vakbonden tot stand komen. En de problemen lijken op dit moment groter dan ooit: kijk naar de structurele onder financiering, de tijdelijke aanstellingen, de hypercompetitie, de werkdruk, de slechte loopbaanperspectieven voor early career scientists, noem maar op. Ad hoc groepen die de belangen van wetenschappers behartigen schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond. Alleen beseffen ze vaak niet dat ze (deels) het fenomeen vakbond opnieuw aan het uitvinden zijn, maar dan zonder de formele status en infrastructuur van een vakbonden. Zo hebben we als VAWO een afvaardiging binnen de SER en een rechtstreekse plek aan de cao-tafel, zowel landelijk als lokaal bij de invulling van de cao op het niveau van de afzonderlijke universiteiten.

Waar ben je in je werk het meest trots op
Binnen mijn VAWO werkzaamheden op het werk dat ik verzet heb op het beteugelen van de tijdelijke aanstellingen. Daar heb ik enorm veel tijd en energie in gestoken maar wel met effect: VAWO-directeur Donald Pechler heeft op basis van mijn cijfers een begrenzing in het aantal tijdelijke aanstellingen in de cao kunnen aanbrengen. Daar ben ik nog steeds trots op.

Waar ga jij voor op de barricade?
Eh, het is denk ik eerder de vraag: hoe krijg je mij eraf? Ik ben bang dat ik een beetje de activistische vleugel van de VAWO ben. Ik sta graag op de barricade en ben graag functioneel boos. Momenteel is er lekker veel reuring met WOinactie, studentenvakbonden etc. Belangrijk en leuk om de boel even op te schudden omdat het hard nodig is. In tijden dat het goed gaat is het stiekem een béétje saai om actief vakbondslid te zijn. Dat bestaat dan voornamelijk uit reguliere verenigingszaken en dat ligt mij wat minder.

Hoe zien we jou buiten de VAWO?
In de weer met EEG elektrodes, voor een collegezaal of heerlijk buiten met mijn hond in het bos.

Carijn Beumer

Ik ben altijd wel een idealist gebleven. Het begon als kind met een verhaal van Roald Dahl over een speciaal apparaat waarmee je planten kon horen gillen als ze gesnoeid werden. Ik realiseerde me toen dat planten natuurlijk geen stem hebben en ben me gaan inzetten voor de natuur. Zo vind ik eigenlijk ook nog steeds dat er een vakbond zou moeten zijn voor werkende dieren. En dat idealisme heeft zich in de loop der jaren uitgebreid naar het sociale vlak.

Marijtje Jongsma

Ik sta graag op de barricade en ben graag functioneel boos. Momenteel is er lekker veel reuring met WOinactie, studentenvakbonden etc. Belangrijk en leuk om de boel even op te schudden omdat het hard nodig is. In tijden dat het goed gaat is het stiekem een béétje saai om actief vakbondslid te zijn.

Roel Pieterman

Ik ben wel recht door zee. Ook ben ik meer bestendig dan snel. Allebei mijn opa’s waren sleepbootkapiteins. Die moesten met hun kleine bootjes die grote schepen binnenloodsen. Dat vereist behendigheid en geduld en kennelijk heb ik daar wat van mee gekregen.

Donald Pechler

Ik denk dat ik altijd de nuance zoek. Dus als iemand wat zegt, vraag ik me altijd af wat de andere kant daarvan is. Het kan zijn dat mensen vinden dat ik daardoor wat gereserveerd overkom, maar ik vind dat wat ik zeg in de beleving van de ander niet zo hoeft te zijn en daar wil ik rekening mee houden.

Terug