Teken de petitie van WOinActie

29 november 2018 – WOinActie is een nieuwe petitie gestart om de minister te overtuigen van het belang van goede investeringen in het wetenschappelijk onderwijs (WO.) Het WO is van cruciaal belang voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten en wetenschappers, maar ook voor de gehele maatschappij. Sterk theoretisch opgeleide burgers zijn essentieel om grote vraagstukken waar de maatschappij mee te maken heeft op te kunnen lossen. Het kaalplukken van het onderwijs heeft hierom grote gevolgen voor de gehele maatschappij.

Het WO kent een systematische onderfinanciering, die dusdanig groot is dat het onderwijs op een breekpunt staat. Het aantal studenten aan universiteiten en hogescholen wordt steeds groter, terwijl de rijksbijdrage van het ministerie aan de onderwijsinstellingen niet evenredig toeneemt. Het is zelfs zo dat de financiering per student met een kwart is gedaald sinds 2000. Naast de afnemende financiering wordt er hard bezuinigd op het hoger onderwijs: met in 2019 alleen al de doelmatigheidskorting (€24,9 miljoen) en lumpsumkorting (€19,5 miljoen). Verdere bezuinigingen in de jaren daarna staan al op de planning.

Het is tijd voor echte investeringen met kwaliteit als uitgangspunt. Komt dat er niet dan is het onderwijs niet toekomstbestendig. Daar maakt de VAWO zich ook al langer zorgen over en steunt daarom ook deze petitie van WOinActie.

Petitie
Terug