Juridisch advies

De VAWO heeft gespecialiseerde juristen in dienst die VAWO-leden deskundig adviseren. Je kunt een beroep doen op onze juristen vanaf zes maanden lidmaatschap, voor situaties die zich vanaf die tijd voordoen. We verlenen advies over onder meer cao-zaken, het pensioen, sociale zekerheidsrechten, bij een meningsverschil met werkgever en bij reorganisaties.

Zeker is dat je sterker staat met een vakbond.

Ben je langer dan zes maanden lid van de VAWO en heb je vragen over je rechtspositie,
neem dan contact met de VAWO.