Lichaamsdonatie voor de medische wetenschap is een proces waar veel mensen niet van weten, maar het heeft de potentie om levens te redden. Het is belangrijk voor mensen die hun lichaam willen doneren om te begrijpen wat er zal gebeuren als ze sterven en hoe het doneren van hun lichaam kan helpen medisch onderzoek te bevorderen. In dit bericht zullen we enkele redenen bespreken waarom je zou moeten overwegen je lichaam te doneren om anderen te helpen.

Als we sterven, is het niet meer dan normaal dat onze lichamen aan de medische wetenschap worden gedoneerd. Mensen willen de mogelijkheid hebben om bij te dragen, zodat anderen iets nieuws van hen kunnen leren – wat moet er eerst gebeuren?

Hoe werkt het?

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn, kunnen ervoor kiezen hun lichaam na hun dood af te staan voor wetenschappelijk onderzoek. Soms wordt deze beslissing genomen tijdens het ziekteverloop wanneer mensen meer inzicht krijgen in de medische mogelijkheden en beperkingen; het kan ook gebeuren dat een persoon zich ervan bewust wordt dat hij nooit een effectieve behandeling zal krijgen omdat er gewoon niet genoeg kennis is over hoe deze ziekten werken bij verschillende individuen.

Mensen met ongeneeslijke aandoeningen denken vaak na over wat voor soort marker op bepaalde momenten in hun leven moet worden aangebracht om aan te geven dat zij ondanks de diagnose willen blijven leven. Zodat anderen niet dezelfde pijn hoeven te doorstaan als zij.

Medische wetenschap

Wat gebeurt er als je je lichaam aan de medische wetenschap overhandigt?

De vraag die iedereen zich zal stellen is of ze gecremeerd of begraven moeten worden. Maar waar veel mensen niet aan denken, en dit klinkt misschien een beetje vreemd. Maar het is een optie voor diegenen die willen dat hun overblijfselen na hun dood beschikbaar zijn voor het geval dat er in de toekomst technologische vooruitgang is waarbij we hen kunnen helpen een ziekte of verwonding te overwinnen die eerder niet mogelijk was. Omdat wetenschappers nu meer mogelijkheden hebben dan ooit tevoren om weefselcellen enz. van dichtbij genoeg te onderzoeken, zelfs van niet-intacte lichamen… dus kiezen sommige gezonde mensen ook voor hersendonatie.

Studenten

Studenten geneeskunde kunnen op deze manier kennis maken met de anatomie van lichamen en met nieuwe operatietechnieken. Elk jaar zijn er vijfhonderd lichamen nodig voor de wetenschap en soms worden organen afzonderlijk gebruikt om ze voor te bereiden. Terwijl andere keren hele lijken hun ingewanden moeten laten bekijken zodat ze niet te veel ontbonden zijn voordat de conservering begint. Met andere woorden, als iemands lichaam wordt opgeslagen, is crematie meestal geen optie, tenzij het later wordt gedaan vanwege de tijd die het in beslag neemt. Maar soms worden deze geconserveerde specimens naderhand toch verbrand, want wie wil er vieze as over zich heen?

Wat moet u doen?

Het idee om je lichaam aan de wetenschap te schenken is niet voor iedereen weggelegd. Als u besluit dat dit de beste manier is, zijn er bepaalde richtlijnen die bepalen hoe lang uw organen na uw dood levensvatbaar kunnen blijven en of er eeuwig wetenschappelijk onderzoek op mag worden verricht of alleen totdat ze niet meer kunnen worden gebruikt.

De beslissing over wat er met mijn lichaam gebeurt als ik doodga is niet gemakkelijk. Het heeft invloed op veel aspecten van het leven, waaronder religie (sommigen vinden het verkeerd), houding tegenover donatie versus crematie. Maar uiteindelijk komt het neer op iets simpels maar toch belangrijks als beslissen of we ons lichaam koste wat het kost willen behouden zodat het iemand anders kan helpen opnieuw te leven.

Orgaandonatie

Donatie van organen wordt vaak bepleit omdat het levensreddend kan zijn voor een ander. De Rijksuniversiteit Groningen geeft aan dat zij in deze gevallen meestal een uitzondering zal maken. Maar men moet eerst contact opnemen met de medische faculteit van de eigen universiteit om te zien welke uitzonderingen in dit geval van toepassing zouden kunnen zijn (medische staf). U moet echter zelf bepalen welke keuze het beste is voor uw dierbaren; niemand anders heeft daar iets mee te maken, tenzij beide partijen anders overeenkomen! Tenslotte – als we willen dat onze beslissing weloverwogen wordt genomen, dan moet iedereen toch iets te zeggen hebben?

Het is duidelijk dat er in dit geval geen tijd zal zijn om afscheid te nemen na het overlijden. Dit kan een enorme impact hebben op familieleden als dit niet van tevoren is besproken en men dient toestemming aan te vragen bij de medische faculteit van zijn keuze binnen Amsterdam (UMC), UMC Utrecht-Leiden of Groningen Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Nijmegen Maastricht Rotterdam.

Het is belangrijk om hier ook te vermelden dat je om de zoveel tijd een grondig medisch onderzoek nodig hebt, omdat bepaalde ziekten weer actief kunnen worden. Ook al waren ze eerder sluimerend aanwezig, wat betekent dat uitstel je leven kan redden!

Codicil

Als de donor een goede vriend of familielid is, dan kan het een emotioneel afscheid zijn om hem met zo’n formulier te sturen. Je moet het ondertekenen en dateren voordat je je verzoek indient bij een instituut waar je je hebt laten registreren voor levensreddende behandelingen. Wat zal afhangen van het land waar ze wonen, omdat elk land andere regels heeft inzake erfopvolging bij versterf (de volgorde waarin wordt beslist hoe eigendom wordt verdeeld als twee mensen zijn overleden zonder echtgenoten achter te laten). Het hele proces duurt gewoonlijk ongeveer zes maanden voordat het wordt goedgekeurd, maar er zijn geen garanties dus laat u niet ontmoedigen als dit gebeurt!

Uitvaart

U realiseert het zich misschien niet, maar zelfs als u uw lichaam aan de wetenschap hebt gedoneerd, zijn er nog dingen die moeten worden overwogen. Het anatomisch instituut kan lichamen om welke reden dan ook weigeren en kan besluiten de donatie niet te aanvaarden wegens ziekte of wegens een onderzoek naar een ongeval dat verminking tot gevolg heeft gehad.

Herdenkingsdienst

Hoewel de kosten hoog kunnen oplopen, is het belangrijk om een vriendelijke toon aan te houden om geen extra spanningen te creĆ«ren. Als u uw begrafenisverzekering hebt opgezegd omdat een instelling hen heeft geweigerd of als er na het overlijden geen kisten meer te koop zijn – wanhoop dan niet! Het is mogelijk dat zelfs zonder dat hun stoffelijk overschot bij alle diensten aanwezig is een mooi bloemstuk volstaat in plaats van bloemen alleen met foto’s erbij; vooral wanneer iemand al geruime tijd geleden ziek is geweest waarbij partner/familie zelf door moeilijke tijden is gegaan terwijl zij voor hem of haar zorgden.

Na het overlijden

Het lichaam wordt klaargemaakt voor zijn laatste reis na de dood. De gemeente moet op de hoogte worden gebracht en toestemming om het lijk te ontleden moet worden aangevraagd bij het kantoor van de burgemeester, waarbij de nabestaanden op de hoogte moeten worden gebracht als zij aanwezig zijn of iemand kennen die dat namens hen doet; waar van toepassing zal er ook toestemming moeten worden verleend door de wet omdat het alleen kan plaatsvinden met de juiste toestemming – deze formaliteiten zorgen ervoor dat niemand gewond raakt tijdens het verwijderen/dissectieproces omdat mensen anders wrok kunnen krijgen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.