VAWO voorzitter benoemd tot VCP professional van het jaar 2017

Op donderdag 23 november 2017 organiseerde de VCP, de Vakcentrale voor Professionals, zijn jaarlijkse symposium. Bij dat symposium wordt de 'professional van het jaar' benoemd. De eer viel dit keer te beurt aan dr. Marijtje [...]

24 november, 2017|Categories: VAWO/CMHF/VCP|

De noodzaak tot verhoging van de eerste geldstroom

12 oktober 2017 - Rens Bod, hoogleraar digitale Geesteswetenschappen, heeft het CvB van de UvA gevraagd of het bereid is om een staking te steunen en andere universiteiten op te roepen om ook te gaan [...]

16 november, 2017|Categories: CAO's|

Drie oplossingsrichtingen voor aanpak werkdruk op universiteiten

Dialoog, samenwerking en leiderschap. Dat zijn de drie belangrijkste oplossingsrichtingen van ongeveer dertig wetenschappers en HR-adviseurs om de werkdruk in de wetenschappelijke sector te verlagen. Ook onderstrepen zij het belang van maatwerk bij maatregelen. De [...]

16 november, 2017|Categories: CAO's|

VAWO-notitie over aanvraagdruk

9 oktober 2017 - Wetenschapsfinancier NWO presenteerde vorige week haar plannen om de onderzoekfinanciering te verbeteren. Hoewel een stap in de goede richting, is er volgens de VAWO meer nodig. In een uitgewerkte notitie komt [...]

9 oktober, 2017|Categories: VAWO/CMHF/VCP, Wetenschapsbeleid|

Meer ‘dubieuze’ aanstellingen promovendi

26 september 2017 - De aanstellingen van promovendi zijn het afgelopen jaar verslechterd. Dat blijkt uit de Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2016 van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN). Onder ‘dubieuze’ aanstellingen verstaat PNN onder meer contracten [...]

26 september, 2017|Categories: Universiteiten, Werknemersrechten|

Akkoord over tussentijdse loonsverhogingen cao UMC

14 september 2017 - Vakbonden en werkgevers hebben afgesproken dat de eerder in de cao afgesproken structurele loonsverhoging van 1% per 1 augustus 2017 wordt gewijzigd in een structurele loonsverhoging van 1,55%. Daarnaast volgt in [...]

14 september, 2017|Categories: CAO's, UMC's, VAWO/CMHF/VCP|

Actie werkdruk geslaagd

4 september 2017 - De blikken van de gasten voor de opening van het Academisch Jaar gingen dit jaar niet alleen opzij, maar ook omhoog. Dozen met leuzen als publicatiedruk, bureaucratie en valorisatie werden tot [...]

4 september, 2017|Categories: Regeringsbeleid, Universiteiten, VAWO/CMHF/VCP, Werk|

Ruim € 295.000.000,- aan onbetaald werk

4 september 2017 - In 2016 is ca. 20% van het geleverde wetenschappelijke werk aan Nederlandse universiteiten niet uitbetaald. Bij elkaar opgeteld hebben universitaire werknemers naar schatting voor ruim € 295.000.000,- aan onbetaald werk verricht. [...]

4 september, 2017|Categories: Universiteiten, VAWO/CMHF/VCP, Werk|

Nog altijd veel tijdelijke aanstellingen aan de Nederlandse universiteiten

6 juli 2017 - In de cao NU 2015-2016 is de afspraak gemaakt dat het aandeel flexibele dienstverbanden (4 jaar of korter) van docerend personeel teruggebracht moest worden naar 22%. Het gaat hierbij om de functies [...]

6 juli, 2017|Categories: Universiteiten, VAWO/CMHF/VCP, Werk|

In memoriam: oud VAWO-voorzitter Roel Zuidema 1939-2017

Roel Zuidema, oud-voorzitter van de VAWO en emeritus hoogleraar aan de VU, is op 19 juni overleden. Roel was van 1998 en tot 26 november 2002 voorzitter van de VAWO. Als academicus, econoom, hoogleraar, maar [...]

4 juli, 2017|Categories: VAWO/CMHF/VCP|