Akkoord over tussentijdse loonsverhogingen cao UMC

14 september 2017 – Vakbonden en werkgevers hebben afgesproken dat de eerder in de cao afgesproken structurele loonsverhoging van 1% per 1 augustus 2017 wordt gewijzigd in een structurele loonsverhoging van 1,55%. Daarnaast volgt in december 2017 nog een eenmalige bruto uitkering van €250