11-15 maart actieweek voor meer investeringen WO

22 februari 2019 – De VAWO roept al haar leden op om van zich te laten horen tijdens de actieweek #InvesteerInOnderwijs van 11 tot en met 15 maart. In die week voeren WOinActie en vakbonden actie voor de broodnodige investeringen in het wetenschappelijk onderwijs (WO). De acties worden op vrijdag de 15e afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op het Malieveld in Den Haag.

Helaas hebben alle gesprekken en eerdere acties nog niet geleid tot het gewenste resultaat. Minister Van Engelshoven van OCW weigert structureel om over geld te praten. Maar willen we de kwaliteit van het WO hoog houden, dan zijn investeringen noodzakelijk. De landelijke onderwijsstaking, georganiseerd door de AOb en FNV en gesteund door de VAWO en WOinActie, is bedoeld om de minister wakker te schudden. We roepen je op om mee te doen met lokale acties op jouw universiteit en je aan te sluiten bij de afsluitende demonstratie op 15 maart. De VAWO is daar natuurlijk bij aanwezig.

Voor de actieweek, voorafgaand aan de landelijke onderwijsstaking, worden op lokaal niveau plannen gemaakt. Omdat er op elke universiteit wordt bekeken welke vorm van actievoeren het beste past, kan het zijn dat op jouw universiteit de plannen nog niet concreet zijn. Kijk voor informatie op de website van WOinActie of vraag ernaar bij onze vertegenwoordigers op jouw universiteit.

 

Terug