98% stemt voor nieuwe cao NU

29 juni 2018 – Er is een nieuwe cao Nederlandse Universiteiten (NU). Bij de VAWO stemde 98% vóór de nieuwe cao. Dat betekent onder meer dat universiteitsmedewerkers er de komende twee jaar 4,6% op vooruit gaan. Er zijn afspraken gemaakt over minder kortdurende contracten komen en er wordt gewerkt aan mobiliteit en duurzame inzetbaarheid voor ondersteunend personeel. Verder komt er een pilot met een vitaliteitspact voor mensen die maximaal vijf jaar van hun AOW-leeftijd afzitten.

VAWO-directeur Pechler is blij dat de leden met het onderhandelaarsakkoord hebben ingestemd: “we hebben geprobeerd om voor iedereen er iets goeds uit te halen. Daarnaast ben ik erg blij met de regeling dat tijdelijke aanstellingen van promovendi die te maken krijgen met zwangerschaps- en ouderschapsverlof, worden verlengd. Ook de pilot met een ombudsman op enkele universiteiten zie ik als een belangrijke verbetering voor de positie van werknemers.”

De belangrijkste punten uit de cao in het kort

Loonsverhoging
Werknemers krijgen van 1 mei 2018 een structurele loonsverhoging van 2 procent. Daarnaast wordt er eenmalig 0,6% van het bruto jaarsalaris uitgekeerd. Op 1 februari 2019 worden de salarissen nog eens structureel verhoogd met 2,6%.

Meer carrièreperspectieven en werkzekerheid voor junior docenten en postdocs
Junior docenten krijgen in plaats van de vaak jaarlijkse of tweejaarlijkse aanstelling een contract aangeboden van vier tot zes jaar. Voor junior docenten met wetenschappelijke ambities betekent dat zij naast onderwijs meer tijd krijgen om hun PhD af te ronden. Voor postdocs komen er meer mogelijkheden voor een geclausuleerde aanstelling, waarbij iemand een aanstelling heeft voor de duur van bijvoorbeeld een onderzoekproject.

Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid voor ondersteunend personeel
In het kader van ontwikkeling van medewerkers krijgt iedereen met een vaste aanstelling een functie voor de deur van vier tot zes jaar. In die periode kan een werknemer zich ontwikkelen en daarmee beter voorbereiden op een vervolgstap in zijn/haar loopbaan.

Vitaliteitspact
Wanneer een medewerker vijf jaar of korter voor zijn/haar AOW-gerechtigde leeftijd zit, kan iemand met een voltijdbaan 0,2 of 0,4 fte minder gaan werken. Daar staat een salaris van 85% danwel 70% tegenover. Het pensioen blijft wel volledig. Ook deze regeling is een pilot en gaat in vanaf 1 januari 2019 tot en met 1 juli 2020. De vrijkomende formatie wordt benut voor in- en doorstroom.

De cao loopt van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2019.

Terug