De VAWO is jarig!

15 maart 2018 – “Het is vandaag precies 55 jaar geleden dat de VAWO werd opgericht en daar zijn we trots op,” zegt directeur Donald Pechler. “We zijn echt een vakbond door en voor werknemers in de wetenschap. Alle bestuursleden werken zelf in de wetenschap en volgens mij is dat de beste vertegenwoordiging die je als medewerker kunt krijgen. Ze weten in ieder geval wat er speelt en wat er moet veranderen.”

Kan het beter?

29 maart 2018 – Vind je het aantal tijdelijke aanstellingen te hoog? Hecht je aan academische vrijheid en integriteit? Of spelen er zaken in de wetenschap waarvan jij vindt dat die echt beter kunnen? Dan kun je daar nu iets aan doen, want het VAWO-bestuur zoekt versterking. Wil je het verschil maken voor jou en je collega’s?

In een jaar 100 vrouwelijke hoogleraren erbij

8 maart 2018 – Het afgelopen jaar zijn er bij de Nederlandse universiteiten 100 vrouwelijke hoogleraren bijgekomen. Dat is vier keer zoveel als gemiddeld. De groei is te danken aan een investering die de voormalige minister van Onderwijs vorig jaar deed. Zij stelde toen eenmalig 5 miljoen euro beschikbaar in het kader van het Westerdijkjaar.