Teken de petitie van WOinActie

WOinActie is een nieuwe petitie gestart om de minister te overtuigen van het belang van goede investeringen in het wetenschappelijk onderwijs (WO.) Het WO is van cruciaal belang voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten en wetenschappers, maar ook voor de gehele maatschappij. Sterk theoretisch opgeleide burgers zijn essentieel om grote vraagstukken waar de maatschappij mee te maken heeft op te kunnen lossen.

Bezwaren VCP vastgelopen pensioenakkoord

De Vakcentrale voor Professionals (VCP), waarbij de VAWO is aangesloten, is diep teleurgesteld in het kabinet en werkgevers, nu de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel zijn vastgelopen. Voor de VCP lag er een redelijke basis om met elkaar verder aan te werken, maar het kabinet kwam niet over de brug met harde toezeggingen.

Matige compensatie 30%-regeling

De wijziging van de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers waarbij over de eerste 30% van hun inkomen geen belasting hoeft te worden betaald, wordt aangepast. Het kabinet wil de regeling terugschroeven van acht naar vijf jaar en dat al in 2019 laten ingaan. Maar waar de regeling vanaf januari eerst voor iedereen zou gelden, is er nu besloten dat er een overgangsregeling komt.

Eindbod cao UMC naar leden

De VAWO legt het eindbod voor de cao UMC van werkgeversorganisatie NFU aan haar leden voor. Daarin staat dat het salaris in drie jaar met 2,5%, 2,75% en tot slot 3% omhoog gaat. Verder staat er dat de hoge werkdruk wordt aangepakt.

Aanpassing reglement advies en ondersteuning

16 oktober 2018 – Op de 94ste Algemene Leden Vergadering (ALV) van de VAWO op dinsdag 13 november 2018 zal het bestuur de ALV het concept reglement advies en ondersteuning leden ter goedkeuring voorleggen als wijziging van het huidige rechtsbijstandsreglement.

Landelijke actieweek WOinActie

17 september 2018 – De doelmatigheidskorting, een bezuiniging van 183 miljoen euro, gaat niet van tafel. Dat heeft minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laten weten. De geplande acties van WOinActie in de week van 24 september gaan daarom wél door.