TU/e wil meer vrouwen in dienst

De TU Eindhoven (TU/e) gaat voor wetenschappelijke functies voorlopig alleen vrouwen aannemen. Het gaat om ongeveer honderdvijftig vacatures die de komende jaren gevuld moeten worden. Op deze manier wil de universiteit de diversiteit bevorderen.

D66 trekt amendement in

18 juni 2019 – D66 Kamerlid Paul van Meenen heeft zijn amendement over het schrappen van overbodige rechtspositionele bepalingen ingetrokken. Dit betekent dat werkgevers ook in de toekomst afspraken over cao’s moeten maken met werknemersverenigingen.

90% stemt voor pensioenakkoord

Van alle uitgebrachte stemmen heeft 90% van de VAWO-leden voor het pensioenakkoord gestemd. De VAWO heeft vandaag tijdens de ledenraad van de CMHF, waar de VAWO als vereniging onder valt, dan ook met overtuiging voor het principeakkoord voor een nieuwe pensioenstelsel kunnen stemmen.

Voorstel D66 verzwakt positie werknemer

Het lijkt erop dat de Wnra, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, nog slechter voor vakbondsleden gaat uitpakken dan gedacht. Paul van Meenen van D66 heeft namelijk de contractvrijheid aan de orde gesteld en wil de wettelijke plicht in het wetsvoorstel om een cao overeen te komen met werknemersverenigingen, laten schrappen. Ook de plicht om overleg over arbeidsvoorwaarden en daarover overlegafspraken te maken met bonden, moet wat hem betreft uit het wetsvoorstel. Als hiermee wordt ingestemd, betekent dit dat werkgevers straks niet meer verplicht zijn om met vakbonden afspraken hierover te maken.

Kamer wil verlenging experiment beurspromovendi

De Tweede Kamer wil dat de minister van Onderwijs de proef met beurspromovendi weer oppakt. Een motie hiervoor, die afgelopen dinsdag door het CDA, SGP en PVV werd ingediend, is met grote meerderheid aangenomen. Vorig jaar beëindigde minister Van Engelshoven het experiment waarbij promovendi niet worden aangesteld als werknemer, maar een beurs ontvangen.

VAWO-leden stemmen over pensioenakkoord

Na negen jaar onderhandelen hebben werknemers, werkgevers en het kabinet overeenstemming bereikt over het pensioenakkoord. Het is een complex akkoord waarbij er goede dingen zijn binnengehaald, maar waar ook ruimte is gelaten om bepaalde zaken later in te vullen. Alles overwegende heeft de ALV op 11 juni 2019 het VAWO-bestuur opgedragen dit akkoord positief aan de leden voor te leggen.