Verborgen beloningsverschillen in de wetenschap

De voorwaarden waaronder wetenschappers werken zijn vaak minder gunstig voor vrouwen dan voor mannen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). In de wetenschap bestaan er tussen mannelijke en vrouwelijke wetenschappers kleine, maar significante en stelselmatige verschillen in verdeling van werktaken, beschikking over hulpbronnen en resultaat van onderhandeling over arbeidsvoorwaarden.

PNN en VAWO informeren PhD’s over rechtspositie

Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en de VAWO gaan langs universiteiten om promovendi te vertellen over hun rechtspositie. Het gaat onder meer over de verschillende typen promovendicontracten, arbeidsvoorwaarden onder verschillende cao’s en waar aan te kloppen als je het als promovendus ergens niet mee eens bent.

VAWO levert input adviescommissie Van Rijn

Hoe kan de financiering van universiteiten beter worden afgestemd op actuele ontwikkelingen? Over die vraag buigt de adviescommissie Van Rijn zich. Tijdens een consultatieronde eind januari heeft de VAWO aan de commissie voorstellen gedaan die universiteiten toekomstbestendiger maken.

11-15 maart actieweek voor investeringen WO

De VAWO roept al haar leden op om van zich te laten horen tijdens de actieweek van 11 tot en met 15 maart. In die week voeren WOinActie en vakbonden actie voor de broodnodige investeringen in het wetenschappelijk onderwijs (WO). De acties worden op vrijdag de 15e afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op het Malieveld in Den Haag.

Academie-Kus naar collegevoorzitters VU en UvA

De VAWO Academie-Kus ging dit jaar naar collegevoorzitters Geert ten Dam van de UvA en Mirjam van Praag van de VU. Ze ontvingen de Academie-Kus voor hun openlijke steun aan WOinActie, stevige uitspraken richting minister Van Engelshoven van OCW en omdat ze als enige twee collegevoorzitters meeliepen in de grote demonstratie van afgelopen december.

Nieuwe enquête werkdruk

Met een nieuwe enquête slaan de VAWO en de FNV opnieuw de handen ineen om inzicht te krijgen in hoe hoog de werkdruk op universiteiten is. Deze enquête is het vervolg op het eerste onderzoek over werkdruk die eind 2016 werd gehouden. Daaruit kwam naar voren dat bijna 7 van de 10 werknemers een hoge tot zeer hoge werkdruk ervaren.