Geef onderwijs in meest geschikte taal

De discussie over verengelsing op Nederlandse universiteiten moet volgens de VAWO voor een belangrijk deel gezien worden in het licht van het huidige bekostigingssysteem. Universiteiten worden door de overheid voor een groot deel gefinancierd naar rato van het aantal studenten. Maar ondanks de enorme toename aan studenten is het totaal beschikbare bedrag door de jaren heen min of meer gelijk gebleven.

Minder duidelijkheid over contracten PhD’s

Er is meer onduidelijkheid over de voorwaarden waaronder promovendi werken. Dat is de belangrijkste uitkomst van een grootschalig onderzoek naar arbeidsvoorwaarden van PhD-contracten in 2017-2018 door het Promovendi Netwerk Nederland (PNN). Het valt op dat hoewel er in 2018 voor het eerste een daling is te zien in het aantal dubieuze contracten, de vacatures minder transparant zijn geworden.

Van Rijn adviseert overheveling bekostiging naar TU’s

ScienceGuide kwam op de dag van de landelijke onderwijsstaking met verontrustend nieuws over de commissie Van Rijn die als opdracht had, te kijken naar de knelpunten in de bekostiging van bèta en technisch onderwijs. ScienceGuide schrijft nu dat de commissie adviseert tot wel €150 miljoen weg te halen bij andere vakgebieden zoals de geesteswetenschappen.

Verslag debat met minister OCW

“Het WOinActie-debat is wel gelopen zoals ik had verwacht,” zegt VAWO-woordvoerder Marijtje Jongsma na afloop. “De gesprekken verliepen prettig, er werd geluisterd, maar er werd vooral gewezen naar onderzoeken door onder meer de Commissie Van Rijn en het RIVM, waardoor echte vooruitgang uitbleef.”

Werkdruk op universiteiten nog verder opgelopen

Uit nieuw onderzoek blijkt dat nog steeds twee derde van de medewerkers op universiteiten een hoge tot zeer hoge werkdruk ervaart. De werkdruk is vooral (zeer) hoog bij het wetenschappelijk personeel; 7 op de tien mensen heeft hier last van. Maar ook de helft van ondersteunend personeel loopt hier tegenaan.