Akkoord over tussentijdse loonsverhogingen cao UMC

14 september 2017 – Vakbonden en werkgevers hebben afgesproken dat de eerder in de cao afgesproken structurele loonsverhoging van 1% per 1 augustus 2017 wordt gewijzigd in een structurele loonsverhoging van 1,55%. Daarnaast volgt in december 2017 nog een eenmalige bruto uitkering van €250

Meer ‘dubieuze’ aanstellingen promovendi

26 september 2017 – De aanstellingen van promovendi zijn het afgelopen jaar verslechterd. Dat blijkt uit de Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2016 van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN). Onder ‘dubieuze’ aanstellingen verstaat PNN onder meer contracten korter dan vier jaar

VAWO-notitie over aanvraagdruk

9 oktober 2017 – Wetenschapsfinancier NWO presenteerde vorige week haar plannen om de onderzoekfinanciering te verbeteren. Hoewel een stap in de goede richting, is er volgens de VAWO meer nodig. In een uitgewerkte notitie komt VAWO-voorzitter Marijtje Jongsma met standpunten en aanbevelingen.

De noodzaak tot verhoging van de eerste geldstroom

12 oktober 2017 – Rens Bod, hoogleraar digitale Geesteswetenschappen, heeft het CvB van de UvA gevraagd of het bereid is om een staking te steunen en andere universiteiten op te roepen om ook te gaan staken. Dat schrijft Science Guide in het artikel ‘Oproep voor een #woinactie na de #poinactie’.