Minister OCW: geen extra geld voor WO

Positief is dat minister Van Engelshoven van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt werkt te willen maken van het hoge aantal tijdelijke aanstellingen bij universiteiten. Teleurstellend is dat de minister niet tegemoet komt aan de eis voor adequate financiering in het Wetenschappelijk Onderwijs (WO). Dat zegt Rens Bod, initiatiefnemer van WOinActie.

Oproep campagne: Ik houd mijn mond

“Het inhoudelijke gesprek over intimidatie binnen de academie wil maar niet van start gaan,” zegt wetenschapsjournalist Ingeborg van der Ven. “Het is namelijk een ongemakkelijk thema. Het schuurt. En dus praten we liever over de vorm, dan over de inhoud. Maar de gevolgen van intimidatie zijn groot en daarom ben ik bezig met het opzetten van de campagne: ik houd mijn mond.”

Nog meer acties in het onderwijs

Op vrijdag 15 maart ligt het onderwijs in Nederland plat. De Algemene Onderwijsbond (AOb) en de FNV hebben een landelijke stakingsdag aangekondigd voor alle sectoren in het onderwijs. WOinActie heeft nog geen definitief besluit genomen. Initiatiefnemer Rens Bod wilde in ieder geval het gesprek met de minister afwachten.

CMHF start met PensioenPost

Wat doet het CMHF voor jouw pensioen? Wat zijn actuele ontwikkelingen? En wat zijn handige weetjes over je pensioen?
Het CMHF heeft haar eerste PensioenPost gepresenteerd. Een nieuwsbrief die vier keer per jaar verschijnt en voor iedereen interessant is.

Demonstratie WO succesvol!

Met een opkomst van zeker tweeduizend demonstranten is de demonstratie van WOinActie geslaagd. Ondanks de kou verzamelden mensen op de Koekamp in Den Haag. Initiatiefnemer van WOinActie Rens Bod was blij met de opkomst. Volgens hem is WOinActie een nationale beweging aan het worden. En blijft de minister doof voor de roep om investeringen, dan sluit Bod een staking niet uit.

Stijging percentage vrouwelijke hoogleraren

Voor het eerst is het percentage vrouwelijke hoogleraren boven de twintig procent. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor vrouwelijke hoogleraren van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). Maar met één op de vijf hoogleraren vrouw, is er echter nog altijd sprake van een grote oververtegenwoordiging van mannen in de hoogste echelons van de wetenschap.