Kan het beter?

29 maart 2018 – Vind je het aantal tijdelijke aanstellingen te hoog? Hecht je aan academische vrijheid en integriteit? Of spelen er zaken in de wetenschap waarvan jij vindt dat die echt beter kunnen? Dan kun je daar nu iets aan doen, want het VAWO-bestuur zoekt versterking. Wil je het verschil maken voor jou en je collega’s?

In een jaar 100 vrouwelijke hoogleraren erbij

8 maart 2018 – Het afgelopen jaar zijn er bij de Nederlandse universiteiten 100 vrouwelijke hoogleraren bijgekomen. Dat is vier keer zoveel als gemiddeld. De groei is te danken aan een investering die de voormalige minister van Onderwijs vorig jaar deed. Zij stelde toen eenmalig 5 miljoen euro beschikbaar in het kader van het Westerdijkjaar.