Nog meer acties in het onderwijs

Op vrijdag 15 maart ligt het onderwijs in Nederland plat. De Algemene Onderwijsbond (AOb) en de FNV hebben een landelijke stakingsdag aangekondigd voor alle sectoren in het onderwijs. WOinActie heeft nog geen definitief besluit genomen. Initiatiefnemer Rens Bod wilde in ieder geval het gesprek met de minister afwachten.

CMHF start met PensioenPost

Wat doet het CMHF voor jouw pensioen? Wat zijn actuele ontwikkelingen? En wat zijn handige weetjes over je pensioen?
Het CMHF heeft haar eerste PensioenPost gepresenteerd. Een nieuwsbrief die vier keer per jaar verschijnt en voor iedereen interessant is.

Demonstratie WO succesvol!

Met een opkomst van zeker tweeduizend demonstranten is de demonstratie van WOinActie geslaagd. Ondanks de kou verzamelden mensen op de Koekamp in Den Haag. Initiatiefnemer van WOinActie Rens Bod was blij met de opkomst. Volgens hem is WOinActie een nationale beweging aan het worden. En blijft de minister doof voor de roep om investeringen, dan sluit Bod een staking niet uit.

Stijging percentage vrouwelijke hoogleraren

Voor het eerst is het percentage vrouwelijke hoogleraren boven de twintig procent. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor vrouwelijke hoogleraren van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). Maar met één op de vijf hoogleraren vrouw, is er echter nog altijd sprake van een grote oververtegenwoordiging van mannen in de hoogste echelons van de wetenschap.

Teken de petitie van WOinActie

WOinActie is een nieuwe petitie gestart om de minister te overtuigen van het belang van goede investeringen in het wetenschappelijk onderwijs (WO.) Het WO is van cruciaal belang voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten en wetenschappers, maar ook voor de gehele maatschappij. Sterk theoretisch opgeleide burgers zijn essentieel om grote vraagstukken waar de maatschappij mee te maken heeft op te kunnen lossen.

Bezwaren VCP vastgelopen pensioenakkoord

De Vakcentrale voor Professionals (VCP), waarbij de VAWO is aangesloten, is diep teleurgesteld in het kabinet en werkgevers, nu de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel zijn vastgelopen. Voor de VCP lag er een redelijke basis om met elkaar verder aan te werken, maar het kabinet kwam niet over de brug met harde toezeggingen.