Aanpassing reglement advies & ondersteuning

16 oktober 2018 - Op de 94ste Algemene Leden Vergadering (ALV) van de VAWO op dinsdag 13 november 2018 zal het bestuur de ALV het concept reglement advies en ondersteuning leden ter goedkeuring voorleggen als wijziging van het huidige rechtsbijstandsreglement. Het concept en de agenda kan per email worden aangevraagd bij het bureau op info@vawo.nl.

Leden die zich aanmelden voor de ALV, kunnen op verzoek de stukken digitaal toegezonden krijgen.

 

Terug