Bezwaren VCP vastgelopen pensioenakkoord

27 november 2018 - De Vakcentrale voor Professionals (VCP), waarbij de VAWO is aangesloten, is diep teleurgesteld in het kabinet en werkgevers, nu de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel zijn vastgelopen. Voor de VCP lag er een redelijke basis om met elkaar verder aan te werken, maar het kabinet kwam niet over de brug met harde toezeggingen. "Het voorgestelde stelsel is in beginsel kansrijk, maar dreigt de Nederlanders 60 tot 100 miljard euro aan pensioen te gaan kosten. Tevens zijn er zoveel losse eindjes dat het voor de werknemers zomaar eens veel slechter kan uitpakken dan het huidige stelsel. Het kabinet was niet bereid verantwoordelijkheid te nemen en heldere afspraken met ons te maken. Dan houdt het op een gegeven moment voor ons op", zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

De VCP wil werken aan een pensioenstelsel waar Nederland verder mee kan, zodat iedereen een goede oude dag heeft. Dat kan alleen als er zekerheid is over dat een nieuw stelsel ook echt gaat werken. En daar heeft Van Holstein ernstige bedenkingen over: “het mag geen versobering of bezuiniging zijn en het voorliggende plan had alleen maar nog meer onzekerheid betekend. Dit akkoord zou daarmee een drijfzandakkoord worden, omdat de ervaring leert dat de voorstellen mooi kunnen zijn, maar vallen of staan bij de uiteindelijke uitwerking en de vraag wie de rekening betaalt." Daarnaast was er volgens de VCP zeer weinig ruimte om afspraken te maken over onderwerpen zoals pensioenopbouw voor zzp'ers, een aanpassing van de AOW of de volledige afschaffing van de strafboete op vervroegd uittreden.

Belangrijkste bezwaren van de VCP op een rij

  • Geen garantie dat het nieuwe stelsel beter is dan het huidige. Uitwerking en vormgeving op veel punten nog vaag, maar de mogelijke negatieve gevolgen voor het pensioen groot;
  • Met een advies van de commissie parameters en vervolgens besluitvorming door DNB en Kabinet blijft er grote onzekerheid over passende rekenregels nieuwe contract. De VCP wil hier gewoon duidelijkheid over. Impact op pensioenresultaat kan groot zijn en duidelijkheid is nodig ter bescherming van de pensioenopbouw van jongeren en indexatieperspectief voor alle generaties;
  • De transitie kost 60 tot 100 miljard uit de pensioenpotten. Er is geen zicht op concrete en directe compensatie voor de pensioenschade die hieruit ontstaat. Het risico wordt volledig bij de werknemers gelegd. Geen gezamenlijke verantwoordelijkheid werknemers, werkgevers en overheid op de te bereiken resultaten (compensatie, indexatie en een stabieler pensioen);
  • Grote onduidelijkheid of genoemde compensatiebronnen afdoende zijn om pech- en gelukgeneraties te voorkomen. Overheid gaf niet thuis als sluitpost en werkgevers zijn niet bereid meer premie te betalen bij bijzondere gevallen. De premievoordelen willen ze wel;
  • Het maatschappelijk probleem van een steeds groter wordende groep zelfstandigen die geen pensioen opbouwt wordt niet aangepakt. Geen enkele verplichting voor zelfstandigen om een aanvullend pensioen op te bouwen. Concurrentie op arbeidsvoorwaarden blijft in stand en de maatschappelijke rekening wordt door kabinet en werkgevers vooruitgeschoven;
  • Het toegezegde onderzoek naar een realistische methode voor toekomstige verhoging AOW-leeftijd is boterzacht. Kabinet is niet bereid hier financiering en toezegging voor te doen. Ontloopt haar verantwoordelijkheid door dit door te schuiven naar volgend kabinet;
  • Geen breed gedragen besluitvormend toetsmoment in de samenleving voor de gevolgen van dit potentiële drijfzandakkoord na de uitwerkingsfase. Wij gaan niet slapen en er maar op vertrouwen dat het goed komt. Met zoveel onzekerheid wil de VCP een noodrem in handen hebben zodat wij zeker weten dat de werkende Nederlanders niet de dupe worden.

 

Terug