Demonstreer voor investeringen WO

1 februari 2019 – De VAWO roept haar leden op om te demonstreren tijdens de landelijke onderwijsstaking. De vakbond sluit daarmee aan bij WOinActie die op vrijdag 15 maart ook naar het Malieveld in Den Haag gaat.

Ondanks gesprekken, ludieke acties, een demonstratie en opnieuw gesprekken, weigert de minister om te investeren in het wetenschappelijk onderwijs (WO). Maar verandering is echt hard nodig, zegt VAWO-woordvoerder Marijtje Jongsma. Ze somt het lijstje met serieuze problemen nog maar eens op: “Een wildgroei aan tijdelijke contracten voor docenten en onderzoekers, extreem hoge werkdruk, continue aanvraagdruk en publicatiedruk, en steeds minder ruimte voor onderzoek door de sterke groei in het aantal studenten.”

Het zit Jongsma vooral dwars dat minister Van Engelshoven van OCW wel wil praten, maar elk gesprek begint met de mededeling dat het niet over geld mag gaan. “We mogen er trots op zijn dat in Nederland er zoveel jongeren willen studeren, maar als de minister de kwaliteit van het WO wil behouden, dan zal ze toch echt moeten investeren. Ik ben er daarom zeker bij op 15 maart.”

Ze hoopt dat Van Engelshoven dan eindelijk gaat luisteren. “Eigenlijk,” zegt Jongsma, “zouden niet alleen docenten en studenten moeten demonsteren, maar zou het ook goed zijn als betrokken ouders zich laten zien. Uiteindelijk treft het gebrek aan investeringen in het onderwijs namelijk iedereen.” Het spandoek heeft Jongsma al klaarliggen. “Als we niets doen, bereiken we ook niets. Daarom sta ik 15 maart met leden van de VAWO op het Malieveld.”

Terug