En nóg een bezuiniging

19 september 2019 – Opnieuw kiest het kabinet niet voor onderwijs. Bij de presentatie van de miljoennota bleek dat universiteiten 20 miljoen euro gekort gaan worden in 2020. De VAWO kan niet begrijpen dat er nu voor de vijfde keer op rij op het wetenschappelijk onderwijs (WO) wordt bezuinigd. Wat echter vooral steekt, is dat de onderwijsminister nog altijd volhoudt dat ze in het WO investeert.

Geen vertrouwen

Het was de tweede keer dat minister Van Engelshoven tijdens de opening van het Academisch Jaar deed voorkomen dat ze de problemen serieus nam en aankondigde stappen te gaan nemen. Ook was het de tweede keer dat er vervolgens op Prinsjesdag een nieuwe bezuiniging werd aangekondigd. Los van haar beleid, ondermijnt juist deze opstelling het vertrouwen in de minister, zegt VAWO-directeur Donald Pechler: “Keer op keer kan ze in een direct gesprek met zowel de vakbonden als WOinActie niets toezeggen, behalve dat ze snapt dat het lastig is. En kort daarop komt ze met óf een nieuwe bezuiniging óf met plannen die de kwaliteit van het WO ondermijnen, zoals het weghalen van geld bij alfa en gamma. Helaas zijn we duidelijk nog lang niet klaar met de strijd voor de hoognodige investeringen in het WO.”

Terug