Fusievoorstel VAWO en AOb ter inzage

15 oktober 2019 – Na vele goede gesprekken, eerste kennismakingen met het personeel en productieve projectgroepen, ligt er vanaf vandaag een fusievoorstel ter inzage bij de Kamer van Koophandel voor het samengaan van de VAWO met de Algemene Onderwijsbond (AOb). Daarmee voldoen de organisaties aan de wettelijke eis om onder andere mogelijke schuldeisers op de hoogte te brengen.

In het fusievoorstel zijn de redenen en de gevolgen van de fusie uiteengezet. Jaarverslagen, jaarrekeningen en tussentijdse cijfers van 2019 van de VAWO en de AOb zijn toegevoegd. Het fusievoorstel ligt ook ter inzage op het VAWO-kantoor in Culemborg en is op aanvraag in te zien.

Los daarvan heeft het VAWO-bestuur een toelichting aan het fusievoorstel toegevoegd. Daarin staat dat bij de fusie de VAWO-leden en het personeel centraal staan. Zo gaan de huidige bureaumedewerkers hun ervaring en expertise inzetten om samen met de AOb de nieuwe sector WO&O vorm te geven. Daarnaast hecht de AOb veel waarde aan onze vertegenwoordigers in het Lokaal Overleg. De bedoeling is dat in principe ook zij hun taken blijven vervullen.

Verder zal de juridische ondersteuning voor leden beter zijn gewaarborgd. De VAWO heeft vorig jaar noodgedwongen het aantal uren aan ondersteuning moeten maximeren in verband met onderbezetting van het bureau. In geval van samenvoeging met de AOb kan er, indien nodig, uitgebreidere bijstand worden verleend inclusief de mogelijkheid om met een advocaat te procederen. Samen met de AOb willen we door op de ingeslagen weg waarbij we én de belangen van de leden behartigen én we werken aan gezonde wetenschap. VAWO-leden kunnen, na aanmelding per email op info@vawo.nl, het fusievoorstel op ons kantoor inzien. Tot slot zijn onze leden van harte welkom op de algemene ledenvergadering van 29 november 2019.

Terug