Geef onderwijs in de meest geschikte taal

5 april 2019 – De discussie over verengelsing op Nederlandse universiteiten moet volgens de VAWO voor een belangrijk deel gezien worden in het licht van het huidige bekostigingssysteem.

Universiteiten worden door de overheid voor een groot deel gefinancierd naar rato van het aantal studenten. Maar ondanks de enorme toename aan studenten is het totaal beschikbare bedrag door de jaren heen min of meer gelijk gebleven. En nog altijd groeit jaarlijks het aantal studenten. Deze situatie dwingt Nederlandse universiteiten met elkaar te concurreren om zoveel mogelijk studenten binnen te halen. Omdat het aantal Nederlandse studenten nauwelijks meer toeneemt, werven universiteiten studenten in het buitenland en dit kan alleen maar door op grote schaal onderwijs in het Engels aan te bieden. Verengelsing van het onderwijs is dus slechts het middel, niet de kwaal. Dat is en blijft het bekostigingssysteem.

Dat gezegd hebbende, is voor veel vakgebieden het gebruik van het Engels onontkoombaar. Daar is het meeste onderwijsmateriaal en vakliteratuur allang Engelstalig en is de beroepspraktijk internationaal georiënteerd (uitzonderingen zijn gezondheidszorg, recht en onderwijs).  Nederlandse studenten zijn gebaat bij de dagelijkse omgang met buitenlandse studenten en doen zelf meestal ook een aantal vakken in het buitenland. Ook de onderzoekers en docenten zijn al voor meer dan de helft uit het buitenland afkomstig. Daarom is de VAWO zeker geen principiële tegenstander van het gebruik van het Engels in het academische onderwijs en onderzoek.

Dat neemt niet weg dat wat de VAWO betreft het onderwijs in de meest geschikte taal moet worden gegeven. Je moet dus kijken naar de aard van de opleiding en het primaire belang om Nederlandse studenten zo goed mogelijk onderwijs te geven. Ook vindt de VAWO dat faculteiten ervoor dienen te waken dat onderwijs verengelst alleen vanwege marktaandeel. Goed werkgeverschap vereist bovendien dat de universiteiten hun docenten voldoende faciliteiten bieden om hun Engelse taalvaardigheid op het niveau te brengen en te houden dat nodig is om goed academisch onderwijs te kunnen geven. Uiteindelijk zal alleen een financieringsstelsel dat niet is gebaseerd op betaling per student de incentive wegnemen om steeds weer nieuwe markten aan te boren.

Terug