LSVb: Gevolgen leenstelsel drukken zwaar op jongeren

12 september 2019 – De helft van de studenten moet werken om in hun levensonderhoud te voorzien en een kwart van de studenten zelfs om hun studiekosten te kunnen betalen, dat blijkt uit de jaarlijkse beleidsmonitor van het ministerie van Onderwijs die op 12 september uitkwam. Studenten zijn vaker genoodzaakt om meer en meer te werken. LSVb-voorzitter Alex Tess Rutten: “De monitor bevestigd dat het leenstelsel kwetsbare groepen studenten onevenredig hard raakt. Als je ouders niet je volledige studie kunnen betalen is het moeilijker om te studeren.”

In haar beleidsreactie bagatelliseert de minister de gevolgen van het leenstelsel, schrijft de LSVb op haar website. Hoewel in de monitor ook wordt gesteld dat in ieder geval meer dan 16 uur werken naast je studie schadelijk is, geeft de minister aan dat ‘slechts’ 12% WO-studenten en een kwart van de hbo-studenten meer dan 16 per week werkt. De LSVb is verbijsterd over deze opstelling. Een studie kost 40 uur per week, schrijft de vakbond. Als je daar 16 uur naast moet werken betekent dit voor studenten een werklast van minstens 56 uur per week. Uit diverse onderzoeken komen percentages dat rond de zeventig tot tachtig procent van de studenten die lijden onder prestatiedruk en studiestress, dat is ook niet gek met deze werklast.

Ook vindt de LSVb het schokkend dat de minister op basis van een beleidsanalyse die focust op enkele aspecten in het hoger onderwijs positief oordeelt over de gevolgen van het leenstelsel. Zo blijkt uit bijvoorbeeld de verkenning ‘Hoge verwachtingen: kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019’ van de Sociaal Economische Raad, dat vrijdag 30 augustus uitkwam, dat het leenstelsel vergaande consequenties heeft voor het leven van jongeren, ook nog na hun studie. De stapel schuld waarmee ze nu aan de rest van hun leven moeten beginnen zorgt volgens de LSVb voor grote onzekerheid en toegenomen psychische druk. Studenten gaan later en minder op kamers maar ook nog na hun studie hebben studenten moeite met wonen, de berg studieschuld zorgt er onder andere voor dat ze moeilijker een huis vinden. Het maakt deze generatie ontzettend kwetsbaar.

Volgens de LSVb is er maar één conclusie: afschaffing van het leenstelsel. Eerder al werd bekend dat de PvdA, een van de voorstanders van de invoering van het leenstelsel, ook wil dat de basisbeurs opnieuw wordt ingevoerd. Daarmee is er nu een Kamermeerderheid voor afschaffing van het leenstelsel. Toch zal het leenstelsel nog wel even blijven. Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie waren al wel tegen het leenstelsel, maar hebben steun beloofd. Verwacht wordt dat er op z’n vroegst pas na de verkiezingen in 2021 iets gaat veranderen.

Terug