Manifest tegen experiment beurspromovendi

3 december 2019 – Geen gelijke beloning, geen wettelijke bescherming, maar wel dezelfde werkzaamheden. Beurspromovendi van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) eisen daarom in een manifest stopzetting van het experiment promotiestudent, een werknemersstatus en compensatie voor de tijd die zij als beurspromovendi werkzaam zijn geweest.

Het experiment, waarin promovendi als student in plaats van als werknemer werden aangenomen, heeft grote invloed op het onderzoek, het privéleven en de toekomstige carrières van de beurspromovendi, terwijl ze feitelijk hetzelfde werk doen als werknemerpromovendi. “We worden niet betaald voor onze onderwijsactiviteiten,” zegt een van de initiatiefnemers van het manifest. “We missen de juridische bescherming die werknemerpromovendi wel hebben en worden financieel zwaar benadeeld. Allemaal vanwege onze student-status. De beloofde voordelen van het experiment wegen niet op tegen de nadelen, en zijn ook vaak helemaal afwezig.”

Het doel van het experiment was het aantal promovendi te kunnen vergroten en promovendi tegelijkertijd meer vrijheid te geven bij het opzetten van hun eigen onderzoeksproject. Deze promovendi kregen geen werknemerscontract, maar een lagere beurs voor de duur van hun promotietraject. Hierdoor lopen studentpromovendi, naast 20.000 tot 30.000 euro, ook allerlei rechten mis die werknemerspromovendi wel hebben. Zo bouwen zij geen pensioen op, hebben ze geen recht op vakantiegeld of een eindejaarsuitkering en hebben ze na afloop van hun promotietraject ook geen recht op een werkloosheidsuitkering.

Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) voerde vanaf het begin samen met VAWO een strijd tegen dit experiment en beide organisaties ondersteunen dan ook dit initiatief. “Dit manifest laat duidelijk zien dat het experiment is mislukt,” aldus Lucille Mattijssen, voorzitter van PNN. “Door het experiment zijn er grote ongelijkheden tussen promovendi ontstaan, terwijl ze feitelijk hetzelfde werk doen. Bovendien kan er makkelijker misbruik gemaakt worden van promovendi met een studentstatus, omdat zij zich in een afhankelijkheidsrelatie bevinden zonder bescherming van het arbeids- of sociaal zekerheidsrecht. Het feit dat beurspromovendi onbetaald onderwijs moeten geven, terwijl dat helemaal niet mag, is daar een voorbeeld van. Het is dus terecht dat de studentpromovendi nu hun stem laten horen en eisen dat het experiment wordt gestopt.”

Manifest tegen experiment promotieonderwijs 

Terug