Minister OCW: geen extra geld voor WO

18 januari 2019 - Positief is dat minister Van Engelshoven van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt werkt te willen maken van het hoge aantal tijdelijke aanstellingen bij universiteiten. Teleurstellend is dat de minister niet tegemoet komt aan de eis voor adequate financiering in het Wetenschappelijk Onderwijs (WO). Dat laat Rens Bod, initiatiefnemer van WOinActie weten na een gesprek met Van Engelshoven.

Het gesprek tussen WOinActie en de minister was naar aanleiding van de demonstratie afgelopen 14 december. Gelijk bij aanvang van het gesprek verzocht Van Engelshoven om niet direct over geld te praten, maar over de inhoud: waar gaat het mis? Volgens Ingrid Robeyns van WOinActie, die ook bij het gesprek aanwezig was, is de lijst met problemen lang. Te beginnen met slechte contracten voor jonge docenten. “Vaak krijgen zij tijdelijk contracten, deeltijdcontracten, geen onderzoektijd en behelst het werk meer dan in de contractuele uren past,” laat Robeyns weten. “Dan hebben veel mensen last van een extreem hoge werkdruk, is er werkstress gerelateerd aan baanonzekerheid voor mensen in de flexibele schil en continue druk voor het verwerven van onderzoekfinanciering, omdat er te weinig middelen zijn vanuit de eerste geldstroom. Los daarvan hebben veel mensen geen of nauwelijks tijd om onderzoek te doen binnen hun contractuele uren omwille van beperkte onderzoekscomponent vanuit de eerste geldstroom en de problematiek van matching van geld van onderzoekfinanciers NWO en ERC.”

De minister ging vooral in op het punt van de tijdelijke aanstellingen. Daar moet ook volgens haar verandering in komen en zij heeft aangegeven daarover in gesprek te willen gaan. Rens Bod is blij er op dit punt overeenstemming is. “Het is in ieder geval een start,” zegt Bod. Uiteraard kwam ook de financiering ter sprake, maar, hoewel verwacht, was de uitkomst toch teleurstellend. Van Engelshoven had al aangegeven dat er niet over geld te praten viel en dat bleek ook tijdens het gesprek. Ze gaf aan dat er een regeerakkoord is getekend en er niets aan de huidige financiering gaat veranderen. Er gaat dus geen extra geld naar het WO. Ook maakte de minister duidelijk dat zolang universiteiten geld overhouden, er vanuit de overheid geen extra geld naar het WO gaat. WOinActie is het met de minister eens dat universiteiten scherper kunnen begroten, maar dat geldt volgens Bod ook voor de rijksoverheid. Vooral omdat er in het WO sprake is van een achterstallige financiering.

Daarom zal WOinActie doorgaan met acties. Op maandag 21 januari is de landelijke WOinActie-vergadering waarbij een besluit zal worden genomen over deelname aan de onderwijsbrede staking op 15 maart.

Terug