Ontvang je het pensioen waar je recht op hebt?

8 juli 2019 – Zo’n 16-duizend mensen met een ABP-pensioen maken geen gebruik van de premievrije opbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen terwijl zij daar mogelijk wel recht op hebben. Dat blijkt uit een bericht van pensioenfonds ABP zelf.

Het pensioenfonds is momenteel bezig om de individuele situatie van (ex)deelnemers in kaart te brengen. Daarbij stemt het ABP af met het UWV. Indien namen en rugnummers bekend zijn, benadert het pensioenfonds de (ex)deelnemer en helpt ze om met terugwerkende kracht hun volledige pensioen aan te vragen.

Onder meer om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen, vereenvoudigt het ABP het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidspensioen. Er komt een online tool waarmee deelnemers die in de toekomst arbeidsongeschikt raken, snel en eenvoudig hun arbeidsongeschiktheidspensioen kunnen aanvragen. Ook gaat ABP de regeling beter onder de aandacht brengen bij deelnemers en werkgevers.

Voor vragen over het arbeidsongeschiktheidspensioen is het ABP bereikbaar op 045 -579 61 70.

Terug