PNN en VAWO informeren promovendi over rechtspositie

26 januari 2019 – Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en de VAWO gaan langs universiteiten om promovendi te vertellen over hun rechtspositie. Het gaat onder meer over de verschillende typen promovendicontracten, arbeidsvoorwaarden onder verschillende cao’s en waar aan te kloppen als je het als promovendus ergens niet mee eens bent. Afgelopen vrijdag was de aftrap op de Universiteit in Wageningen.

Ruim 70 promovendi waren op de bijeenkomst afgekomen. ‘Het is dan ook hard nodig,’ zegt PNN-bestuurslid Marten van der Meulen. ‘Promovendi weten lang niet altijd dat ze bepaalde rechten hebben. Dat gaan wij ze dus nu vertellen.’ Van der Meulen startte de bijeenkomst. De beantwoording van juridische vragen kwam van VAWO-jurist Ahmed Charifi. 'Er is een algemeen verhaal te vertellen, maar er zijn daarnaast zoveel inhoudelijke zaken dat ik tijd te kort kwam.' Charifi vindt het vooral belangrijk dat promovendi niet te lang wachten als er iets speelt, maar gelijk aan de bel trekken. 'Als VAWO kunnen we leden juist in het begin beter op weg helpen. Hoe langer een situatie voortduurt, des te moeilijker is het om daar sturing aan te geven.'

Van der Meulen heeft een dubbel gevoel bij de hoge opkomst. 'Ik ben blij dat we samen met de VAWO echt wat voor promovendi kunnen betekenen. Aan de andere kant geeft het wel aan dat er momenteel gebrek is aan goede informatie over de rechten en plichten van promovendi.’

Meerdere promovendi riepen op om meer van dergelijke informatiebijeenkomsten te houden en meer aan belangenbehartiging te doen. Iets dat zeker is overgekomen. PNN en VAWO hopen dat met deze bijeenkomsten promovendi niet alleen beter geïnformeerd zijn, maar ook meer gaan opkomen voor hun belangen.

Terug