PNN: Minder duidelijkheid over contracten PhD’s

22 maart 2019 – Er is meer onduidelijkheid over de voorwaarden waaronder promovendi werken. Dat is de belangrijkste uitkomst van een grootschalig onderzoek naar arbeidsvoorwaarden van PhD-contracten in 2017-2018 door het Promovendi Netwerk Nederland (PNN). PNN presenteerde voor de derde keer haar Monitor Arbeidsvoorwaarden. Het valt op dat hoewel er in 2018 voor het eerste een daling is te zien in het aantal dubieuze contracten, de vacatures minder transparant zijn geworden. Ten opzichte van 2017 is er bijna een verdubbeling van het aantal vacatures die de lengte van een PhD contract niet noemen. PNN maakt zich hier zorgen over. In de cao Nederlandse Universiteiten (NU) is in 2018 voor het eerst een bepaling opgenomen die voorschrijft dat PhD contracten ‘in beginsel vier jaar fulltime’ zijn. Mogelijk heeft deze bepaling een averechts effect gehad: in plaats van meer eerlijke contracten lijkt de transparantie af te nemen. PNN pleit daarom voor meer transparantie zodat er op kan worden toegezien dat de vier-jaren norm uit de cao ook daadwerkelijk in de praktijk gebracht wordt.

Meer korte contracten

Een andere zorgelijke ontwikkeling is volgens PNN de toename van contracten die voor twee jaar of minder worden geadverteerd. Een aanzienlijk deel van deze contracten bestaat uit zogenaamde PDEng contracten, waarbij aan technische universiteiten deelnemers worden voorbereid op een baan in het bedrijfsleven. PNN vindt het zorgelijk dat dergelijke trajecten geadverteerd worden als “on par with a PhD program”, omdat PDEng en PhD verschillende graden zijn. PNN pleit er dan ook voor deze uit elkaar te houden, om uitholling van het promotiesysteem tegen te gaan.

Toch kan het PNN ook positieve cijfers melden: de vacatures die melding maken van eventuele onderwijsverplichtingen tijdens de promotieaanstelling zijn gestegen van 8,2% in 2015 naar 20% in 2018. Hoewel PNN blij is met deze positieve ontwikkeling, stellen zij wel dat het nog altijd om een minderheid van de vacatures gaat. Bovendien blijft de onderwijslast onduidelijk in bijna tweederde van de vacatures waar iets wordt gezegd over onderwijsverplichtingen. Ook hier is dus sprake van een gebrek aan transparantie.

VAWO steunt aanbevelingen PNN

De VAWO steunt PNN in haar aanbeveling dat contracten eerlijker moeten zijn en vacatures transparanter. Omdat uit cijfers blijkt dat de werkdruk voor promovendi al enorm hoog is, vindt de VAWO het extra belangrijk dat promovendi eerlijke en heldere contracten krijgen waaraan ook kan worden voldaan.

Ben je lid van de VAWO en heb je een vraag over je contract? Laat ons ernaar kijken!
Ben je nog geen lid? Meld je dan nu aan.

PNN arbeidsvoorwaarden monitor 2017-2018

Terug