Principeakkoord nieuw pensioenstelsel

5 juni 2019 – Na negen jaar onderhandelen hebben de vakbonden, werkgevers en het kabinet een principeakkoord gesloten voor een nieuw pensioenstelsel. De AOW-leeftijd stijgt minder snel. Wel is het zo dat pensioenen in de toekomst sneller stijgen als het economisch goed gaat en in slechte tijden eerder worden gekort.

VCP
De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft laten weten blij te zijn dat er nu een totaalpakket aan maatregelen ter verbetering van onze oudedagsvoorziening tot stand is gekomen. Vooral de losse eindjes in het pensioencontract en de compensatie voor de afschaffing van de doorsneesystematiek waren belangrijke thema's voor de VCP. “Wij realiseren ons dat een solide uitwerkingsproces nu het meest haalbare is gegeven de ingenomen posities”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Waarborgen
De onderhandelingen werden afgelopen maandag formeel hervat, na het mislukken van het overleg in november. Het voorstel dat toen op tafel lag, was voor de vakbonden onvoldoende. De waarborgen en doelen rondom de uitwerking zijn nu aangescherpt, en er zijn belangrijke afspraken gemaakt op het gebied van onder andere de AOW en de zware beroepen.

Basis voor verdere uitwerking
Volgens de VCP vormt het principeakkoord een basis voor een toekomstbestendig pensioenstelsel, dat beter past bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en perspectief biedt op behoud van koopkracht. Wel laat de VCP weten dat ze bij de uitwerking er nadrukkelijk scherp en kritisch op blijven sturen dat de doelen, zoals in het ontwerpadvies genoemd, worden gerealiseerd.

Vastomlijnde doelen
Belangrijke uitkomst van de onderhandelingen is dat het stelsel niet mag leiden tot een versobering van het pensioen en kostenneutraal gaat uitpakken voor de deelnemers. Verder is afgesproken dat deelnemers compensatie moeten krijgen voor afschaffing van de doorsneeopbouw. Er is afgesproken dat het nieuwe pensioencontract pech- en gelukgeneraties moet voorkomen. Daarmee behouden we volgens de VCP de solidariteit tussen generaties. Risico’s in het opbouwen van pensioen kunnen tussen generaties evenwichtig worden gedeeld, met behoud van solidariteit. Er komt eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen voor werknemers en gepensioneerden.

Nieuwe contract
Het nieuwe contract waarover binnen de SER is onderhandeld, is solidair en kent collectieve risicodeling. Allereerst wordt de afgesproken pensioendoelstelling vastgelegd waarbij vervolgens de premie de daaruit volgende arbeidsvoorwaardelijke toezegging is. Die premie wordt direct omgezet in een voorwaardelijk pensioen. Het pensioenstelsel blijft uitgaan van een levenslange uitkering.

De CMHF is een koepelorganisatie waar de VAWO als vakbond onder valt. Zij zijn aangesloten bij de VCP en gaan nog in beraad over het principeakkoord. Zodra wij als VAWO van de CMHF meer informatie krijgen, zullen we dat gelijk naar buiten brengen.

Het principeakkoord

Terug