Samen sterk in de wetenschap

9 september 2019 – Het lage percentage vaste aanstellingen, de ongelijke kansen, de extreem hoge werkdruk en het structurele gebrek aan investeringen moeten worden aangepakt. Al jarenlang zet de VAWO zich daar met hart en ziel voor in en dat willen we blijven doen. Daarom heeft het bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen 11 juni de leden gevraagd in te stemmen met fusiegesprekken met de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Inmiddels zijn we na de eerste openhartige en constructieve gesprekken met de AOb begonnen met de invulling van de fusie. Daarbij staan de belangen van onze leden voorop. Zo kunnen we onze leden door samen te gaan met de AOb nog beter vertegenwoordigen aan de cao-tafel. Vanuit de grotere organisatie van de AOb kunnen we mensen ook beter individueel met raad en daad ondersteunen. De voorgenomen fusie stelt ons in ieder geval in staat om voluit te blijven opkomen voor de belangen van iedereen die in de wetenschap werkt.

De Ware Opening van het Academisch Jaar van begin september heeft aangetoond hoe succesvol samenwerken kan zijn. Samen met WOinActie, de FNV en de Landelijke Studentenvakbond hebben we laten zien dat heel veel mensen werkzaam in de wetenschap zich zorgen maken over de toekomst van de wetenschap door gebrek aan investeringen en het schuiven met geld tussen wetenschapsdisciplines.

Juist nu is het belangrijk om samen op te trekken voor een gezonde toekomst voor de wetenschap en iedereen die daarin werkt.

Op onze volgende ALV op vrijdag 29 november wordt het fusievoorstel aan de leden voorgelegd.

Terug