Geschuif met geld tussen wetenschapsdisciplines gaat banen kosten

25 juni 2019 – De VAWO, de vakbond voor de wetenschap, waarschuwt dat er veel banen verloren gaan en de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs in het geding is als het ministerie van OCW haar plan doorzet om geld van medische, alfa- en gammastudies over te hevelen naar technische faculteiten. De VAWO vindt dat bekostiging van een discipline nooit ten koste mag gaan van de overige disciplines in de wetenschap. Bovendien is de VAWO van mening dat de overheid in alle universitaire studierichtingen zou moeten investeren.

De commissie Van Rijn gaf in haar onlangs verschenen rapport al aan dat een transparant onderzoek naar de daadwerkelijke kosten absoluut noodzakelijk is. Ook werd geïmpliceerd dat er niet geschoven moet worden in een verdeelmodel omdat verschuivingen weliswaar knelpunten op het ene vlak kunnen oplossen maar tegelijkertijd nieuwe knelpunten op andere vlakken zullen veroorzaken. Daarom is het des te pijnlijker dat het erop lijkt dat er een forse verschuiving gaat plaatsvinden ten koste van medische, alfa- en gammastudies.

Op 1 juli besluit de Tweede Kamer over de herziening van de bekostiging van het hoger onderwijs en onderzoek. Hoewel de VAWO tegen het voornemen is om te gaan schuiven met geld, zijn ook enkele constructieve voorstellen van de Commissie Van Rijn in de herziening opgenomen.

Positief is dat universiteiten voortaan meer vaste bedragen krijgen die niet gebonden zijn aan het aantal studenten. Tot nu toe waren studentenaantallen mede bepalend voor de inkomsten, waardoor universiteiten onderling concurreerden om zoveel mogelijk studenten binnen te halen. Minister Van Engelshoven van OCW volgt daarmee de commissie Van Rijn die in haar onlangs verschenen rapport pleitte voor een kleiner student-gebonden budget.

Ook is de VAWO blij dat er geld van het NWO weer direct bij de universiteiten belandt. Volgens Van Engelshoven geeft dit wetenschappers meer ruimte voor onderzoek in plaats van het schrijven en indienen van onderzoekvoorstellen. Daarnaast geeft dit volgens de VAWO universiteiten meer vrijheid om zelf te kijken in welk onderzoek ze willen investeren. Zeker voor langdurig ongebonden onderzoek is dit van belang.

Toch staat voor de VAWO als een paal boven water dat als de overheid wetenschappelijk talent wil behouden en gaat voor verbetering van kwaliteit in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, er niet alleen investeringen noodzakelijk zijn, maar ook een goed en eerlijk bekostigingssysteem.

Terug