Symposium ‘Lang leve de tijdelijke docent?!’ goed bezocht

Door Ahmed Charifi, jurist bij de VAWO

Tientallen docenten van de Universiteit Utrecht (UU) waren afgelopen woensdag naar symposium ‘Lang leve de tijdelijke docent?!’ gekomen. Teaching Academy Utrecht University (TAUU) had het symposium georganiseerd om de vele tijdelijke aanstellingen op de universiteit aan de kaak te stellen. Namens TAUU trapte Pieter de Bordes het evenement af.

Zo hebben bijvoorbeeld van de 176 docenten die bij de faculteit Sociale Wetenschappen werken, er 19 een vaste aanstelling. Dit enorm hoge percentage tijdelijke aanstellingen werd vanuit verschillende invalshoeken belicht. Tijdelijk docent Robbie Voss vertelde dat hij al dertien jaar lang van de ene universiteit naar de andere hobbelt op een tijdelijk contract.

Tijdelijk docent psychologie Bronwyn Henebury belichtte het onderwerp vanuit haar vakgebied. Zij is al verschillende keren betrokken geweest bij de prijsuitreiking van ‘Docent van het jaar.’ Maar het viel haar op dat diezelfde docenten van het jaar kort daarop weer vertrokken, omdat hun contract afliep. Een enorme verspilling van talent. Henebury vroeg zich dan ook af waarom het duurzame beleid van de UU zich vooral richt op het terugdringen van plastic bekertjes en flesjes en niet op behoud van talentvol personeel.

De vice-decaan Susan te Pas sprak vanuit de werkgevers en gaf inzicht in hoe de flexibele schil is ontstaan. In sommige gevallen zoals expert-docenten is het logisch en zelfs wenselijk een tijdelijke aanstelling te hebben. Ook vond zij dat tijdelijkheid zorgde voor nieuwe aanwas en inbreng aan ideeën. Daar was niet iedereen het mee eens. Meerdere aanwezigen vonden dat daarvoor niet zo’n hoog percentage aan tijdelijke aanstellingen nodig was.

Henk Kummeling, rector van de UU, benadrukte dat het onderwijs buitengewoon belangrijk is aan de universiteit, maar dat docenten wel moeten laten zien dat ze bekwaam zijn in het onderzoek indien ze vast in dienst willen blijven aan de universiteit. Kummeling zei open te staan voor een dialoog over de mogelijkheden om tijdelijke docenten meer te kunnen betrekken in het onderzoek, zodat zij meer carrièrekansen hebben binnen de universiteit.

Het symposium is volgens De Bordes het begin. Samen met collega’s is hij een petitie gestart waar niet alleen de problemen worden geschetst, maar ook constructieve alternatieven voor meer baanzekerheid. De petitie zal in februari 2019 worden aangeboden aan het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht.

Petitie
Terug