VAWO-leden stemmen over principeakkoord voor nieuw pensioenstelsel

12 juni 2019 – Na negen jaar onderhandelen hebben werknemers, werkgevers en het kabinet overeenstemming bereikt over het pensioenakkoord. Het is een complex akkoord waarbij er goede dingen zijn binnengehaald, maar waar ook ruimte is gelaten om bepaalde zaken later in te vullen. Alles overwegende heeft de ALV op 11 juni jongstleden het VAWO-bestuur opgedragen dit akkoord positief aan de leden voor te leggen.

Hieronder leggen we kort en eenvoudig uit wat het principeakkoord inhoudt. Bijgevoegd zijn uiteraard het volledige principeakkoord, het SER-advies, maar ook een Q&A over waar de VCP, waar de VAWO onder valt, voor staat en wat haar rol was tijdens het afsluiten van dit akkoord.

Wat houdt het principeakkoord van 6 juni 2019 in grote lijnen in?

De vijf punten van het akkoord zijn:

  1. De AOW-leeftijd zal minder snel stijgen. De komende twee jaar blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Na deze twee jaar wordt voor ieder jaar dat we met z’n allen gemiddeld ouder worden, de AOW-leeftijd met 8 maanden verhoogd in plaats van een heel jaar.
  2. Voor personen, die een zwaar beroep uitoefenen, bestaat de mogelijkheid om drie jaar eerder dan de AOW-leeftijd te stoppen met werken. In dat geval ontvangt men wel minder pensioen. Werkgevers en werknemers kunnen daarvoor regelingen treffen om mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen met werken. Ook komt er meer geld voor duurzame inzetbaarheid en scholing.
  3. Op dit moment dreigt er een korting op het pensioen van 2 miljoen pensioengerechtigden per 1 januari 2020. Met dit akkoord wordt de kans op kortingen op korte termijn verkleind.
  4. Iedereen krijgt de mogelijkheid om een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen (maximaal 10%) op de pensioeningangsdatum op te nemen.
  5. Er komt een stuurgroep van de SER, waarin kabinet, vakbonden en werkgevers zijn vertegenwoordigd. Deze stuurgroep zal zich opnieuw gaan buigen over een nieuw pensioenstelsel voor de toekomst. Er is een SER-ontwerp advies voor een nieuw pensioenstelsel. Dat advies kent een aantal uitgangspunten:
    Het pensioen moet persoonlijker en transparanter worden door de opbouw meer te laten aansluiten bij de premie die mensen inleggen.
    Het pensioen zal flexibeler worden. In jaren dat de pensioenfondsen het goed doen gaat het pensioen sneller omhoog, maar wanneer dat niet het geval is, wordt het pensioen sneller verlaagd.

Bij punt 5 zijn er nog vraagtekens over wat er uiteindelijk wordt overeengekomen over het nieuwe pensioenstelsel. Met name de VCP en de CMHF, waarbij de VAWO is aangesloten, vinden deze punten belangrijk:
De gevolgen van de afschaffing van de doorsneesystematiek en de invoering van een individuele premie. Ervoor zorgen dat alle generaties evenwichtig worden gecompenseerd voor de gevolgen van de stelselwijziging. En duidelijkheid over de te hanteren rekenrente.

Ledenraadpleging

VAWO-leden worden per email uitgenodigd om te stemmen. De uitslag van de VAWO zal worden meegenomen in de CMHF-ledenraad van 17 juni aanstaande. De meerderheid van de bij de CMHF aangesloten verenigingen bepaalt dus uiteindelijk of de CMHF met dit akkoord zal instemmen. Vervolgens zal de uitslag bij de CMHF worden meegewogen in de ledenraad van de VCP van 18 juni.

Principeakkoord

SER-advies

Q&A VCP

Terug