Voorjaarsnota 2019: druppel op een gloeiende plaat

28 mei 2019 – Bij de presentatie van de voorjaarsnota 2019 blijkt dat het kabinet op jaarbasis 41 miljoen euro extra uittrekt voor onderwijs. Het geld is wel specifiek bedoeld voor bèta en technisch onderwijs, en voor zowel het mbo, hbo als het wo.

Twee weken terug presenteerde de Commissie Van Rijn haar advies in de bekostiging van het hoger onderwijs. De commissie gaf in haar rapport aan dat het niet verstandig is te schuiven met geld zolang het huidige verdeelmodel te ondoorzichtig is. Desondanks adviseerde diezelfde commissie om geld over te hevelen naar bèta en techniek. Dat er nu geld bijkomt, is winst hoewel het ernstig de vraag is of dat geld toereikend is om verschuivingen tussen de wetenschapsdisciplines te voorkomen.

Hoe dan ook vindt Donald Pechler, directeur van de VAWO, dat dit bedrag veel te laag is om de structurele problemen in het wo aan te pakken. “Natuurlijk is het fijn dat er geld bijkomt, maar het is een druppel op de gloeiende plaat. Zeker wanneer dat geld ook nog eens verdeeld moet worden tussen mbo, hbo en het wo. En wat blijft er dan over van de bezuinigingsvoornemens? Zeker is dat de onrust hiermee niet is weggenomen.’

Terug