Voorstel D66 verzwakt positie werknemer

14  juni 2019 – Het lijkt erop dat de Wnra, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, nog slechter voor vakbondsleden gaat uitpakken dan gedacht. Paul van Meenen van D66 heeft namelijk de contractvrijheid aan de orde gesteld en wil de wettelijke plicht in het wetsvoorstel om een cao overeen te komen met werknemersverenigingen, laten schrappen. Ook de plicht om overleg over arbeidsvoorwaarden en daarover overlegafspraken te maken met bonden, moet wat hem betreft uit het wetsvoorstel. Als hiermee wordt ingestemd, betekent dit dat werkgevers straks niet meer verplicht zijn om met vakbonden afspraken hierover te maken.

VAWO-directeur Donald Pechler maakt zich ernstig zorgen over dit voorstel. “Bij vakbonden werken mensen die onafhankelijk van werkgevers afspraken maken over arbeidsvoorwaarden. Juist die onafhankelijkheid  is nodig om tegenwicht te bieden tegen de toch al vaak sterkere werkgever. Ik hoop echt dat Kamerleden zich realiseren dat als ze hiermee instemmen zij de positie werknemers verzwakken.”

Helaas acht Pechler de kans groot dat de Tweede Kamer met het amendement van Van Meenen gaat instemmen. Volgende week dinsdag is de stemming.

 

Terug