Wetenschappers doen aangifte bij de arbeidsinspectie

9 december 2019 – Al ruim 200 wetenschappers hebben een aangifteformulier voor de arbeidsinspectie ingevuld. Het is een nieuwe actie van WOinActie, het landelijke platform dat protesteert tegen de aanhoudende onderfinanciering van het wetenschappelijk onderwijs (WO). Zij roepen wetenschappers die structureel overwerken op om aangifte te doen. Tot 20 december verzamelt WOinActie de aangiften en zal die daarna collectief bij de arbeidsinspectie indienen.

Het doel van deze actie is om opnieuw de aandacht te vestigen op de ontoereikende financiering van het WO. Dit is schadelijk voor de studenten, en verzwakt op termijn de belangrijke bijdrage die de wetenschap al decennia levert aan de innovatie en de welvaart in Nederland. Daarnaast leidt het ook al jaren tot de extreem hoge werkdruk in de sector. Uit de voorlopige gegevens blijkt dat dit leidt tot stress, burn-outs en verslechterde sociale contacten.

Bovendien heeft de extreem hoge werkdruk aan de universiteiten gevolgen voor de hele samenleving. Het ondermijnt de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, en hierdoor worden minder gekwalificeerde artsen, advocaten, leraren, technici, journalisten en onderzoekers opgeleid, met een negatief effect voor de Nederlandse samenleving als geheel.

Minister Van Engelshoven van OCW erkende vorige week dat de universiteiten een miljard euro structureel extra nodig hebben. WOinActie is blij met deze erkenning, maar wil nu boter bij de vis. Het is niet voldoende om te erkennen dat de financiering van de universiteiten inadequaat is. "Wij roepen de regering op om op korte termijn het erkende miljard daadwerkelijk vrij te maken. Zolang de financiering niet concreet en adequaat is, gaat WOinActie verder met acties: van intentieverklaringen alleen kunnen wij geen extra wetenschappelijke docenten in dienst nemen," aldus Rens Bod, initiatiefnemer van WOinActie.

Deze actie, die ook door de VAWO wordt gesteund, past in een reeks van acties die WOinActie dit academiejaar uitrolt. De eerste was de Ware Opening van het Academiejaar op 2 september. In oktober riep WOinActie op tot het instellen van een automatisch antwoord op email, waarin wetenschappers aangaven deel te nemen aan de ‘witte staking’ en een maand lang enkel contractuele uren te werken. Dit leidde tot veel debat, omdat het totaal onmogelijk bleek om dit te doen.

Aangifte invullen via WOinActie

Terug