Over ons

De VAWO bestaat uit bevlogen bestuursleden, betrokken lokale vertegenwoordigers en enthousiaste bureaumedewerkers die zich sterk maken voor een mooie academische wereld.

We komen op voor de belangen van al het personeel dat werkt in de academische wereld. Met de aanpak van tijdelijke aanstellingen als een belangrijk speerpunten, is de VAWO er voor vaste én voor tijdelijke medewerkers. Maar we maken ons ook sterk voor de kwaliteit van het academisch onderwijs en onderzoek.

 

De VAWO is en vakbond die staat voor alle werknemers in de academische wereld. Als de stem van werknemers onderhandelen we over belangrijke arbeidsvoorwaarden. We doen dit aan formele onderhandelingstafels (universiteitsraden, cao-tafels) en via campagnes en lobbyen. Belangrijke prestaties waren 'echte' doctoraatsbeloningen, plafonds voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, aanpak van werklast en persoonlijke subsidieregelingen. Los daarvan verleent de VAWO juridisch advies. Onze specialisten kennen de academische wereld door en door en hebben al veel mensen naar tevredenheid geholpen.

Thema’s waar wij ons hard voor maken zijn onder meer:

  • de doorgeslagen flexibilisering
  • de toenemende werkdruk voor al het personeel, gevoed door een ongezonde prestatiedruk en een voortdurende groei van niet-kern activiteiten, zoals administratie, verantwoording en marketing.
  • de zeer scheve genderbalans, die maar mondjesmaat verbeterd.
  • het verschuiven van financiering van de eerste naar de tweede geldstroom, wat ook een effect heeft op de onderwijskwaliteit.
  • de toename van uitgaven aan activiteiten die niet direct verbonden zijn aan de kernprocessen van onderzoek en onderwijs.

Hoe kan ik hieraan bijdragen?

Word lid

De meest succesvolle veranderingen vinden plaats van binnenuit. Niet van een of enkele individuen, maar van een groep mensen die vinden dat het beter kan en dat het beter moet. Dat is wat de VAWO doet. Hoe meer leden de VAWO heeft, des te sterker staan we in onderhandelingen met werkgevers en hoe meer er naar ons wordt geluisterd in de politiek. Daarom is de VAWO altijd op zoek naar leden, mensen die de academische wereld een warm hart toedragen en deel willen uitmaken van een organisatie die opkomt voor hun belangen. Door zelf lid te worden en/of je collega’s lid te maken, draag je daar aan bij.

Neem zitting in de OR

Natuurlijk is er bij de VAWO ook ruimte voor een actievere rol. Het is mogelijk om namens de VAWO je kandidaat te stellen voor bijvoorbeeld de OR. Voor meer informatie: neem contact op met de VAWO-vertegenwoordiger op jouw universiteit of instelling.

Het Lokaal Overleg

Als VAWO-lid in het Lokaal Overleg (LO) kun je  goede afspraken maken over zaken die van belang zijn voor de werknemers op jouw universiteit of onderzoekinstelling. Deelname aan het LO wordt door de werkgever in tijd gecompenseerd. Wil je hier meer over weten, dan kun je terecht bij het VAWO-bureau.

Bestuur

Mocht je interesse hebben in een bestuursfunctie binnen de VAWO, neem dan contact op met het VAWO-bureau. Zij vertellen graag welke mogelijkheden er zijn.

Meedoen bij evenementen en bijeenkomsten

Een handje helpen bij bijeenkomsten en evenementen is zeker welkom.  Neem dan contact op met de VAWO-vertegenwoordiging op jouw universiteit of instelling of meld je bij het VAWO-bureau.

Contact